1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Team building activities_ do they work

Werkgeversaansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes

Team building activities_ do they work

De zomervakanties naderen en de corona-maatregelen nemen af. Voor veel werkgevers levert dit een perfect moment op om het team weer eens samen te laten komen. De eerste bedrijfsuitjes staan dan ook weer op de agenda. Een goed moment om nog eens kort stil te staan bij werkgeversaansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes.

Al enige tijd geleden heeft de Hoge Raad in het arrest Rollerskateles de ‘spelregels’ vastgelegd voor de werkgeversaansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes. Van werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW, is het vereist dat er voldoende nauwe banden bestaan tussen de uitoefening van de werkzaamheden en de activiteit waarbij de schade wordt opgelopen. Hiervan is niet snel sprake tijdens een bedrijfsuitje. Dit wetsartikel is met name bedoeld voor bijvoorbeeld een schoonmaker die tijdens zijn schoonmaakdiensten uitglijdt over een net gedweilde vloer en daar een gebroken arm aan over houdt.

  Zorg- en preventieplicht

  Het is echter ook mogelijk dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) aansprakelijk wordt gehouden voor schade die de werknemer oploopt. De schadeveroorzakende activiteit doet zich dan voor buiten de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje. De rechter zal toetsen of de werkgever zich als goed werkgever heeft gedragen. Deze beoordeling zal dus heel afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Daarbij geldt de hoofdregel dat een werkgever die voor zijn werknemers een activiteit organiseert (of laat organiseren) waaraan een bijzonder risico op schade voor de werknemers verbonden is, is gehouden voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van die schade. Het gaat dan om voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs van de werkgever mogen worden verwacht. We spreken in dat geval over de zorg- en preventieplicht van de werkgever.

  Op 17 juni 2021 is een uitspraak gepubliceerd waarin de werkgeversaansprakelijkheid door de rechter aan de kant werd geschoven. De werkneemster had tijdens een bedrijfsuitje een rodeostier beklommen en was, niet geheel onverwachts, van deze stier afgevallen. Bij deze val heeft zij haar arm geblesseerd en de werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld. De rechter toetste ook in dit geval of de werkgever zich aan zijn zorg- en preventieplicht heeft gehouden. In dit concrete geval oordeelt de rechter dat de stier relatief rustig bewoog en dat bovendien sprake was van een valkussen. Daarnaast is de rechter de mening dat rodeorijden niet in zijn algemeenheid kan worden gezien als een dusdanig gevaarlijke activiteit dat dit niet op een bedrijfsuitje mag worden georganiseerd. Er was daarom geen sprake van een bijzonder risico op schade en geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

  Staat er binnenkort bij jouw bedrijf een bedrijfsuitje op de planning? Wees je er dan als werkgever van bewust dat er een zorg- en preventieplicht op de werkgever rust. Wil je hier meer informatie over ontvangen of wordt je geconfronteerd met een claim van een werknemer, neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.com.

   Lotte de Ceuster

   Lotte de Ceuster

   Legal Consultant

   Lotte de Ceuster is sinds april 2020 werkzaam als Legal Consultant bij SD Worx. Zij heeft begin 2016 haar master arbeid- en ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht afgerond en is daarna werkzaam geweest als advocaat. Lotte haalt veel plezier uit haar advisering aan zowel nationale als internationale klanten over onderwerpen uiteenlopend van individuele ontslagdossiers tot omvangrijke reorganisaties. Door haar heldere communicatie maakt zij het arbeidsrecht toegankelijker en voor een ieder te begrijpen.