1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
NL_blog_support_1200x800

NOW 2.0: nieuwe steunronde voor werkgevers

NL_blog_support_1200x800

Sinds 6 juli 2020 kunnen werkgevers opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen onder de NOW 2.0. Dit is de opvolger van de eerste noodmaatregel voor de periode maart tot en met mei 2020. Nu het effect van de coronacrisis ook na mei nog duidelijk voelbaar is, is de noodmaatregel verlengd tot 1 oktober 2020

De aanvraagperiode loopt van 6 juli tot 31 augustus 2020, en de subsidie ziet op de loonkosten van de maanden juni tot en met september 2020. Om in aanmerking te komen voor de noodmaatregel moet sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling van minimaal 20% over een periode van vier maanden. Je kunt ervoor kiezen of je de omzetdaling berekent over de meetperiode startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Heb je gebruik gemaakt van de NOW 1.0 dan sluit de omzetperiode aan op de periode die destijds is gekozen.

  Hoogte van de subsidie

  De hoogte van de subsidie blijft gelijk. Deze is gebaseerd op maximaal 90% van de loonsom van de referentiemaand en afhankelijk van mate van omzetdaling. Je ontvangt een voorschot en op een later moment wordt de daadwerkelijke omzetdaling vastgesteld. Bij de berekening van de bevoorschotting wordt gebruik gemaakt van de loonsom over een referentieperiode van een maand. In beginsel wordt daarvoor maart 2020 als basis gehanteerd. Naast een tegemoetkoming in de loonkosten gerelateerd aan de salarissen voorziet de NOW 2.0 ook in een tegemoetkoming in de werkgeverslasten, deze ‘forfaitaire toeslag’ verhoogd van 30% naar 40% voor de maanden juni tot en met september 2020. 

   Geen bonus, winstuitkering of inkoop eigen aandelen toegestaan

   Ontvang je als werkgever een NOW subsidie, dan rusten er ook enkele verplichtingen op je. In veel gevallen is geen uitkering van bonus aan bestuurders of directie, winstuitkering aan aandeelhouders of het inkopen eigen aandelen toegestaan. Dit geldt in ieder geval voor werkmaatschappijen maar ook voor werkgevers die op grond van de NOW EUR 125.000 of meer, of een voorschot van EUR 100.000 euro of meer ontvangen. Dit zijn dezelfde drempelwaardes als die worden aangehouden voor het al dan niet verplicht overleggen van een accountantsverklaring. 

    Korting

    De korting op de NOW-subsidie in het geval van bedrijfseconomisch ontslag blijft. Echter, niet langer wordt de subsidie gecorrigeerd met 150%, maar enkel met de hoogte van de loonsom van de ontslagen werknemers (100%). Wél kan er een korting van nog eens 5% op het totale subsidiebedrag worden toepast. Dit kan zo zijn wanneer het een ontslag van minimaal 20 werknemers betreft maar hierover geen akkoord is bereikt met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging (zoals de ondernemingsraad). De ratio achter deze verplichting is dat werkgevers echt in overleg gaan met vertegenwoordigende partijen om een akkoord te bereiken. Bij de aanvraag voor de NOW moet je als werkgever dan ook aangeven dat niet eerder dan 4 weken na de melding WMCO (verplicht ingeval van collectief ontslag) een ontslagaanvraag is/wordt gedaan. 

     Stimuleren van scholing

     Naast de inspanningsverplichting voor werkgevers om personeel aan boord te houden is ook een inspanningsverplichting ter stimulering van om- en bijscholing ingevoerd. De werknemers moeten klaargestoomd worden voor een andere manier van werken of zelfs volledig ander werk. De ratio hierachter is het voorkomen van werkloosheid. Het crisispakket ‘Nederland leert door’ kan hiervoor worden aangewend. Let op, de NOW 2.0 introduceert dus geen scholingsverplichting, enkel een inspanningsverplichting tot het stimuleren daarvan.  

     Mocht je gebruik wensen te maken van de NOW 2.0 of ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie, neem dan gerust contact op met de afdeling Tax & Legal via ons emailadres taxandlegal_nl@sdworx.com of via telefoonnummer +31 76 523 1000. Voor deze dienstverlening zal ons uurtarief gelden van €195,-- ex BTW.

      Lotte de Ceuster

      Lotte de Ceuster

      Legal Consultant

      Lotte de Ceuster is sinds april 2020 werkzaam als Legal Consultant bij SD Worx. Zij heeft begin 2016 haar master arbeid- en ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht afgerond en is daarna werkzaam geweest als advocaat. Lotte haalt veel plezier uit haar advisering aan zowel nationale als internationale klanten over onderwerpen uiteenlopend van individuele ontslagdossiers tot omvangrijke reorganisaties. Door haar heldere communicatie maakt zij het arbeidsrecht toegankelijker en voor een ieder te begrijpen.