1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
mensen op kantoor

Hoe motiveer je werknemers om weer naar kantoor te komen?

Na het vervallen van de coronamaatregelen en het thuiswerkadvies, wordt er bij veel bedrijven weer verwacht dat medewerkers op de werkplek verschijnen. Niet alle werknemers staan te springen om terug naar kantoor te gaan. In dit artikel geven we je cruciale inzichten rondom thuiswerken en de terugkeer naar kantoor.

  Rechten en plichten van werknemers en werkgevers

  In Nederland is er momenteel nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel hebben werknemers op grond van de Wet Flexibel Werken het recht om hun werkgever te verzoeken vanuit huis te mogen werken. Een werkgever mag dit verzoek weigeren, maar moet hierover wel met de medewerker in gesprek gaan.

  Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

  Wel is vanaf 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten geïntroduceerd. Met deze vergoeding, van maximaal €2 per thuiswerkdag, kunnen werkgevers hun werknemers ondersteunen op dagen dat ze vanuit huis werken. Daarnaast is er de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal €0,19 per kilometer. Beide vergoedingen kunnen echter niet worden gecumuleerd, wat betekent dat er per dag één vergoeding gegeven kan worden.

  Zijn werkgevers verplicht om een thuiswerkvergoeding aan te bieden?
  Hoewel de vergoeding vanaf dit jaar onbelast beschikbaar is, betreft het geen wettelijke plicht. Dat geldt voor zowel de reiskosten- als thuiswerkvergoeding. In het geval er afspraken worden gemaakt, vinden werknemers deze meestal terug in hun cao of contract. Wanneer vergoedingen hierin zijn opgenomen, moet de werkgever zich er ook aan houden.

  Werknemers dwingen om naar kantoor te komen

  Met het vervallen van het thuiswerkadvies is het voor medewerkers weer mogelijk om hun gebruikelijke werkroutine op te pakken. Want, zoals al eerder aangegeven, hebben werknemers op grond van de Wet Flexibel Werken het recht om hun werkgever te verzoeken vanuit huis te mogen werken, maar er zijn geen zwaarwegende bedrijfsbelangen vereist om het verzoek te kunnen afwijzen. Wel ligt er een wetsvoorstel op de plank om dit te veranderen.

  Hoe motiveer je werknemers om naar kantoor te komen?

  Belangrijk om te zeggen is dat het dwingen van medewerkers om naar kantoor te komen vrijwel nooit de juiste oplossing is. Uiteindelijk wil je dat zij liefst op eigen initiatief gedeeltelijk terugkeren richting de (oude) werkplek. Werkgevers kunnen hier op verschillende manieren aan bijdragen. Bijvoorbeeld door het kantoor in te richten als een ontmoetingsplek en ruimte voor creatieve gesprekken.

   Oplossingen voor hybride werken

   Met de oplossingen van SD Worx maak je werken op afstand makkelijker. Houd grip op de aanwezigheid van je medewerkers, zowel thuis als op kantoor.

    Ga naar oplossingen