1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Verhuisdozen

Verhuiskostenvergoeding voor werknemers: voorwaarden en tips

Is jouw werknemer bereid om dichter bij het werk te gaan wonen?  Dan kan je een belastingvrije verhuisvergoeding geven. Voor deze vergoeding geldt namelijk een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Maar aan welke voorwaarden moet zo’n onbelaste vergoeding voldoen? Heeft jouw werknemer recht op een vrije dag om te verhuizen? Je leest het in dit artikel. 

Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking

Je kunt je werknemers een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven als de werknemer verhuist in het kader van de dienstbetrekking. Hiervan is in ieder geval sprake als jouw werknemer voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
•    De werknemer verhuist binnen 2 jaar nadat hij of zij de dienstbetrekking heeft aanvaard of binnen 2 jaar na overplaatsing binnen de huidige dienstbetrekking;
•    Woon-werkverkeer wordt door de verhuizing minstens 60% korter;
•    De enkele reisafstand  naar werk bedroeg ten minste 25 kilometer vóór de verhuizing;

Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de werknemer niet binnen 2 jaar kon verhuizen, dan kan soms alsnog sprake zijn van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. Je zult dit dan aannemelijk moeten maken. 

Hoogte van de vergoeding

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kan je de werkelijke kosten van het overbrengen van de boedel op declaratiebasis vergoeden. Daarnaast mag je ook nog een vergoeding geven van maximaal € 7.750 netto. Je kunt ervoor kiezen om de vergoeding in termijnen te betalen en hier eventueel voorwaarden aan te verbinden, zoals bijvoorbeeld een terugbetalingsverplichting als de werknemer binnen korte tijd weer uit dienst zou gaan.

Het is aan te raden om duidelijke afspraken te maken over de verhuiskostenvergoeding. Bij voorkeur leg je deze afspraken schriftelijk vast. 

Dag vrij voor verhuizen?

Bij een verhuizing heeft een werknemer geen wettelijk recht op verlof. In sommige cao’s zijn hierover wel afspraken gemaakt. In de Retail Non-Food cao staat bijvoorbeeld dat een werknemer recht heeft op verlof op de dag van verhuizing.

Valt jouw onderneming niet onder een cao? Dan kan je in een arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement afspraken hierover maken. Het is gebruikelijk om 1 of 2 dagen verlof te geven bij een verhuizing.

Als een werknemer verlof aanvraagt voor een verhuizing, is het belangrijk dat je je als goede werkgever opstelt. Het weigeren van verlof voor een verhuizing of bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst voor een nieuwe woning, kan worden gezien als geen goed werkgeverschap.

  Vragen of hulp nodig?

  Heb je vragen over een verhuiskostenvergoeding? Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465. 

   Jasper van den Bergen

   Jasper van den Bergen

   Tax Consultant

   Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.