1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Medewerkerbetrokkenheid >
Nl_blog_inspraak_1200x800

Nederlanders hebben meer inspraak op hun werk dan Europese collega's

Nl_blog_inspraak_1200x800

Nederlandse werknemers hebben meer inspraak en impact in hun bedrijf dan hun collega’s in andere Europese landen. Maar liefst zeven op de tien Nederlanders is tevreden met de mate van inspraak in zijn/haar organisatie. Daarmee zijn we de beste leerling van de Europese klas. Meer inspraak zorgt er ook voor dat we meer betrokken zijn op ons werk. Bijna negen op de tien Nederlandse werknemers (87,6%) is ook tevreden over de mate van autonomie en zelfstandigheid in hun baan. Ook hier staan we op Europees vlak aan kop. Dit blijkt uit onderzoek door SD Worx in zeven Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk).

  Nederlandse werknemer heeft veel inspraak

  Nederlandse werknemers geven aan veel inspraak te hebben in hun organisatie in vergelijking met hun Europese collega’s. Zeven op de tien werknemers (69,3%) is tevreden met de mate van inspraak of impact die ze hebben in het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Nederland gaat hiermee aan kop van het Europese peloton. Onze buurlanden Luxemburg (62%) en Duitsland (58%) doen het een stuk minder goed. België bungelt zelfs helemaal onderaan. Daar is slechts 44% van de werknemers tevreden met de inspraak die ze hebben.

   Bedrijfscultuur bepaalt mate van inspraak

   De bedrijfscultuur speelt een doorslaggevende rol in de perceptie die medewerkers hebben over hun inspraak. In een hiërarchische organisatie, met een strak geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving met veel procedures, vindt meer dan de helft (55%) van de Nederlandse medewerkers (niet-kader) dat er onvoldoende inspraak is. Dat is een groot verschil ten opzichte van het algemene gemiddelde (31%). In bedrijven met een familiecultuur, typisch een zeer vriendelijke werkomgeving gekenmerkt door traditie en loyaliteit, ligt dat cijfer een stuk lager (23%). 

    Inspraak en vertrouwen in management hangen sterk samen

    Het al dan niet tevreden zijn met de inspraak die werknemers krijgen, hangt sterk samen met hun vertrouwen in het management van het bedrijf. Hoe meer er open gecommuniceerd wordt en medewerkers achter de strategie van de organisatie staan, hoe minder men aangeeft ontevreden te zijn over de inspraak. 

     Nederlanders hebben meer inspraak op hun werk dan Europese collega's

      Nederlander ook erg tevreden met autonomie in zijn baan

      De Nederlandse werknemers zijn ook erg tevreden dat ze hun werk zelf kunnen plannen en voldoende autonomie hebben in hun baan. driekwart (75,2%) van de werknemers vindt zijn/haar werk voldoende te kunnen regelen en 87,6% is tevreden met de autonomie en zelfstandigheid in zijn/haar baan. Op beide vlakken scoort Nederland op Europees niveau het best. 

      Mark Bloem, algemeen directeur van SD Worx Nederland , licht de cijfers toe: “Personalisering in de relatie tussen werkgever en werknemer neemt toe en medewerkers zitten zelf meer aan het stuur van hun carrière. Nederlandse medewerkers zijn tevreden met de mate van inspraak die zij hebben. En dat is fijn, want internationale studies tonen aan dat werknemers die meer inspraak hebben, meer betrokken zijn. Daardoor kunnen ze een grotere economische meerwaarde voor het bedrijf betekenen. Bedrijven hebben er dus alle belang bij werknemers voldoende inspraak te geven en hen te betrekken bij het besluitvormingsproces. Dat kan bijvoorbeeld door in kleinere teams te werken, waardoor de communicatie directer wordt, de samenwerking transparanter en bovendien ideeën sneller in acties kunnen worden omgezet.”

       Over het onderzoek

       Het Europe LTD onderzoek is een bevraging van honderd werkgerelateerde aspecten relevant voor tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers. Het onderzoek wordt in België sinds 2009 jaarlijks afgenomen onder de naam NV België, en dit bij 2.500 Belgische werknemers. Omwille van zijn internationale groei heeft SD Worx deze studie sinds 2017 uitgebreid naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat telkens om 500 werknemers. 
       De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens statuut (arbeiders, bedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.