1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning>

BIK is per 1 januari ingetrokken, dat publiceerde rijksoverheid op hun website.

-Leestijd:: 2 Minuten
bik

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) te schrappen en het vrijgekomen budget in te zetten voor verlaging van de Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het kabinet wilt daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. 

De BIK is geschrapt omdat de Europese Commissie de regeling niet op tijd kon goedkeuren. De BIK-regeling was onderdeel van het Belastingplan 2021. De regeling werd in leven geroepen om bedrijven te stimuleren investeringen in bedrijfsonderdelen te doen. Bij het doen van investeringen, bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe machines, konden ondernemers via de BIK-regeling korting krijgen op de af te dragen loonheffingen. Op 28 mei maakte het kabinet bekend dat de BIK-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt

  Lagere AWf-premie voor werkgevers

  Het vrijgekomen BIK-budget van 2021 wordt door het kabinet ingezet om de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) in 2021 te verlagen. Werkgevers betalen via deze premie mee aan de uitkeringen van mensen die werkloos raken. Verlaging van de AWf-premie brengt de loonkosten van werkgevers omlaag en vergroot daarmee de ruimte om te investeren. Ook draagt het bij aan het aantal banen. 

  De verlaging van de AWf-premie:

  • Voor vaste arbeidscontracten van 2,70% naar 0,34%.
  • Voor flexibele arbeidscontracten van 7,70% naar 5,34%.

  Het wetsvoorstel voor het intrekken van de BIK-regeling is op 25 juni voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het kabinet wilt de verlaging op 1 augustus laten ingaan. Heb je vragen over de afschaffing van de BIK-regeling? Neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.com.

   

  Bron: rijksoverheid.nl

   ByHuub Paffen-Manager Service

   Gerelateerde artikelen

   Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!_1200x800
   Blog

   Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!

    

   Op 3 juni is het Wereld Fietsdag, een goed moment om even stil te staan bij het fietsplan. 

   By Jasper van den Bergen2021-06-03
   Computer
   Blog

   Toon werknemers wat ze werkelijk verdienen

   Een interessant en competitief loonpakket uitkeren, maar het vervolgens niet highlighten, is een beetje als een regenboog in het donker. Omdat niet eens de helft van de werknemers af en toe zijn of haar loonstrookje bekijkt, hebben velen waarschijnlijk niet goed op hun netvlies wat ze nu eigenlijk precies allemaal ontvangen. De applicatie Inspire van Pointlogic is een uitstekende tool om hen helder en overzichtelijk duidelijk te maken wat ze naast het loon op hun rekening nog allemaal krijgen, een extra drijfveer voor motivatie en engagement.

   2021-03-01
   vrouw met laptop
   Blog

   Slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap

   In april publiceerden we er ook al een artikel over: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan." Verschillende rechtbanken hielden daar tot nu toe een andere opvatting op na. En daarom bracht Advocaat-generaal De Bock er op 18 september jongstleden een advies over uit aan de Hoge Raad. Hierdoor gaat er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid komen over of het in stand houden van een dienstverband toelaatbaar is.

   By Jilly El Moridi2019-10-01