1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
Law

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels voor ontslag

Law

Wil je een ontslagprocedure starten bij het UWV? Let dan op de nieuwe uitvoeringsregels die gelden vanaf 1 oktober 2019.

Het UWV heeft nieuwe versies gepubliceerd van de uitvoeringsregels die zij gebruikt bij de toetsing van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige ziekte. Wij zullen de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje zetten. 

De wijzigingen houden onder andere in dat: 

 • onder omstandigheden de bedrijfseconomische reden voor ontslag niet wordt getoetst bij de onderneming maar bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming; 
 • wat betreft de uitwisselbare functie van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen is (en dus niet op basis van de specifieke invulling door een individuele werknemer); 
 • het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd (een inspanningsverplichting); 
 • de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming niet meer geregeld is in het BW maar in artikel 38 van de AVG. In verband hiermee is het opzegverbod gewijzigd van een ‘tijdens-opzegverbod’ naar een ‘wegens-opzegverbod’; 
 • de opgenomen criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling met ingang van 1 januari 2019 zijn verruimd. Door de criteria te verruimen wordt beoogd dat meer werkgevers ondanks de slechte financiële situatie, toch afscheid van één of meerdere werknemers kunnen nemen en aan hen een (lagere) transitievergoeding kunnen verstrekken.  

De complete gewijzigde regelgeving en nadere toelichting van het UWV zijn na te lezen op de website van het UWV. Heb je vragen over een ontslagprocedure of wens je een ontslagprocedure te starten? Wij helpen je uiteraard graag. 

  Jilly El Moridi

  Jilly El Moridi

  Legal Consultant

  Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.