1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
vrouw met laptop

Slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap

vrouw met laptop

In april publiceerden we er ook al een artikel over: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan." Verschillende rechtbanken hielden daar tot nu toe een andere opvatting op na. En daarom bracht Advocaat-generaal De Bock er op 18 september jongstleden een advies over uit aan de Hoge Raad. Hierdoor gaat er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid komen over of het in stand houden van een dienstverband toelaatbaar is.

  Advies aan de Hoge Raad

  Een werkgever is volgens advocaat-generaal De Bock in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen. De werknemer heeft in dat geval ook recht op de transitievergoeding. Het goed werkgeverschap brengt met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden met als enige reden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Nu er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, mogen de kosten voor het betalen van een transitievergoeding voor advocaat-generaal De Bock geen reden meer vormen niet tot beëindiging van het dienstverband over te gaan. 

   Uitzonderingen op verplichting tot beëindiging slapend dienstverband

   Deze verplichting kan niet op de werkgever rusten als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden. Advocaat-generaal De Bock benoemt dat in de volgende situaties mogelijk redelijkerwijs niet van de werkgever verwacht kan worden om in te stemmen met een beëindiging van het dienstverband:

   • het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer, waardoor de werkgever een belang heeft bij het in dienst houden van de werknemer;
   • financiële problemen van de werkgever door het moeten voorfinancieren van de transitievergoeding tot de periode tot de inwerking van de Wet compensatie transitievergoeding (vanaf 1 april 2020);
   • het niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd zullen krijgen van de transitievergoeding;
   • mogelijke andere belangen van de werkgever bij het in dienst houden van de werknemer, anders dan de enkele wens om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

    En nu?

    Het advies van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is het advies al dan niet te volgen. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is nog niet bekend. Uiteraard zullen wij te zijner tijd een update geven. 

     Jilly El Moridi

     Jilly El Moridi

     Legal Consultant

     Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.