1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning>

Stopzetten van de reiskostenvergoedingen en onkostenvergoedingen i.v.m. thuiswerken

-Leestijd:: 2 Minuten
Travels

Nog steeds geldt het advies van de overheid om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Hoe zit het dan eigenlijk met de reiskostenvergoeding en andere onkostenvergoedingen? Ben je als werkgever verplicht deze vergoedingen aan je werknemers door te blijven betalen?

  Fiscaal

  (Door Jasper van den Bergen - Fiscalist)
  Fiscaal gezien heeft de staatssecretaris middels goedkeuringen ervoor gezorgd dat reiskosten- en onkostenvergoedingen voor het jaar 2020 in veel gevallen onbelast  mogen worden doorbetaald indien er vóór 13 maart 2020 reeds een onvoorwaardelijk recht bestond op die vergoedingen. De keuze voor een uitruil binnen een cafetariaregeling moet ook zijn gemaakt voor 13 maart 2020 om de thuiswerkdagen als reisdagen te laten gelden. Bij een later gemaakte keuze, bijvoorbeeld in november, mag voor de uitruil enkel worden uitgegaan van de werkelijke reisdagen. 

  Per 1 januari 2021 komen de goedkeuringen te vervallen en zal je als werkgever opnieuw moeten bepalen of je reiskosten- en onkostenvergoedingen nog steeds onbelast kan verstrekken of dat er mogelijk loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen over de vergoeding. Wel worden werknemers door het thuiswerken geconfronteerd met andersoortige kosten. Indien je tegemoet wilt komen in deze kosten, dan is het goed om ook hier de fiscale regels optimaal te benutten.

   Arbeidsrechtelijk

   (Door Jilly El Moridi - Arbeidsjurist)
   De fiscale regels bepalen echter niet of reiskosten- en onkostenvergoedingen moeten worden doorbetaald, maar enkel of de vergoeding belast of onbelast is. 

   Arbeidsrechtelijk gezien is van belang welke afspraken met de werknemers zijn gemaakt over de vergoedingen. Indien er bijvoorbeeld een vaste reiskostenvergoeding is afgesproken en geen (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt over wanneer deze vaste reiskostenvergoeding stopgezet mag worden, mag wettelijk gezien de reiskostenvergoeding niet zonder meer worden stopgezet. Indien de werknemer op vakantie is of een aantal dagen ziek is, behoudt de werknemer namelijk ook het recht op deze vaste reiskostenvergoeding. 

   Of de reiskosten- en onkostenvergoedingen arbeidsrechtelijk gezien stopgezet mogen worden hangt dan ook af van de wijze waarop de vergoeding is beschreven in de arbeidsovereenkomst en/of cao. Als je met je werknemers een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen is het eventueel ook mogelijk de reiskosten- en onkostenvergoedingen stop te zetten indien je daarbij een zodanig zwaarwichtig belang hebt dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

   Wel is er door het coronavirus sprake van een bijzondere situatie en gaan veel bedrijven over tot het stopzetten van de reiskosten- en onkostenvergoedingen nu deze kosten door de werknemers ook niet meer gemaakt worden. Dit is een bedrijfsbeslissing die gemaakt kan worden.

    Tot slot

    Wil je meer weten over het stopzetten van de reiskosten- en onkostenvergoedingen? Onder het genot van een gratis digitaal kopje "oplos"koffie bespreken we binnen 15 minuten je juridische of fiscale vraag. Plan hier je gratis afspraak

     Jasper van den Bergen
     ByJasper van den Bergen-Tax Consultant

     Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.

     Gerelateerde artikelen

     Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!_1200x800
     Blog

     Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!

      

     Op 3 juni is het Wereld Fietsdag, een goed moment om even stil te staan bij het fietsplan. 

     By Jasper van den Bergen2021-06-03
     Computer
     Blog

     Toon werknemers wat ze werkelijk verdienen

     Een interessant en competitief loonpakket uitkeren, maar het vervolgens niet highlighten, is een beetje als een regenboog in het donker. Omdat niet eens de helft van de werknemers af en toe zijn of haar loonstrookje bekijkt, hebben velen waarschijnlijk niet goed op hun netvlies wat ze nu eigenlijk precies allemaal ontvangen. De applicatie Inspire van Pointlogic is een uitstekende tool om hen helder en overzichtelijk duidelijk te maken wat ze naast het loon op hun rekening nog allemaal krijgen, een extra drijfveer voor motivatie en engagement.

     2021-03-01
     vrouw met laptop
     Blog

     Slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap

     In april publiceerden we er ook al een artikel over: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan." Verschillende rechtbanken hielden daar tot nu toe een andere opvatting op na. En daarom bracht Advocaat-generaal De Bock er op 18 september jongstleden een advies over uit aan de Hoge Raad. Hierdoor gaat er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid komen over of het in stand houden van een dienstverband toelaatbaar is.

     By Jilly El Moridi2019-10-01