1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning>

Werkgevers krijgen extra tijd om te voldoen aan administratieve vereisten lage WW-premie

-Leestijd:: 4 Minuten
Nl_blog_salesxmarketing_1200x800

 Afgelopen maanden hebben we je geïnformeerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 in werking treedt. Met de komst van de WAB komt de sectorpremie te vervallen, een premie afhankelijk van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. Daarvoor in de plaats komen twee soorten WW-premies: de hoge en de lage premie. Minister Koolmees heeft per brief van 9 december jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat werkgevers drie maanden extra de tijd krijgen om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Wij leggen je graag uit wat dit concreet betekent.

  WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  Alle flexibele contracten (oproepcontracten en bepaalde tijd contracten) zullen te maken krijgen met een hoge WW-premie. De lage premie is bedoeld voor alle vaste contracten (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang). Er moet aan drie cumulatieve vereisten worden voldaan om in aanmerking te komen voor de lage premie: 

  • er is sprake van een schriftelijk arbeidscontract, en;
  • het contract geldt voor onbepaalde duur, en; 
  • er is geen sprake van een oproepcontract.

  De regering wenst werkgevers zo stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De hoge premie zal 7,94% bedragen en de lage premie 2,94%. 

   Drie maanden extra de tijd om te voldoen administratieve vereisten voor lage WW-premie

   Dit betekent dat de werkgever gelijk gebonden is aan de hoge premie als een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie ontbreekt. Volgens minister Koolmees hebben werkgeversorganisaties aangegeven dat niet alle werkgevers in staat zullen zijn om vóór 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekend schriftelijk contract of addendum voor al hun werknemers in hun loonadministratie op te nemen. In samenspraak met de Belastingdienst geeft minister Koolmees werkgevers daarom drie maanden extra de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Concreet betekent dit dat je als werkgever de lage WW-premie mag afdragen, ook als het vast contract (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd of als het contract of addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In deze situatie mag je als werkgever in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Let op: deze coulance geldt alleen voor contracten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

    En nu?

    Heb je als werkgever een werknemer in dienst met een vast contract (niet zijnde een oproepovereenkomst), maar ontbreekt een ondertekend schriftelijk contract of addendum in het dossier? Zorg dan dat je uiterlijk 1 april 2020 een door beide partijen ondertekend schriftelijk contract of addendum verkrijgt waaruit blijkt dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Tot 1 april 2020 mag je dan alvast gebruik maken van de lage WW-premie. Let op, als er op 1 april 2020 alsnog geen door beide partijen ondertekend schriftelijk contract of addendum is en het contract wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog een hoge WW-premie verschuldigd. 

     Jilly El Moridi
     ByJilly El Moridi-Legal Consultant

     Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.

     Gerelateerde artikelen

     Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!_1200x800
     Blog

     Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!

      

     Op 3 juni is het Wereld Fietsdag, een goed moment om even stil te staan bij het fietsplan. 

     By Jasper van den Bergen2021-06-03
     Computer
     Blog

     Toon werknemers wat ze werkelijk verdienen

     Een interessant en competitief loonpakket uitkeren, maar het vervolgens niet highlighten, is een beetje als een regenboog in het donker. Omdat niet eens de helft van de werknemers af en toe zijn of haar loonstrookje bekijkt, hebben velen waarschijnlijk niet goed op hun netvlies wat ze nu eigenlijk precies allemaal ontvangen. De applicatie Inspire van Pointlogic is een uitstekende tool om hen helder en overzichtelijk duidelijk te maken wat ze naast het loon op hun rekening nog allemaal krijgen, een extra drijfveer voor motivatie en engagement.

     2021-03-01
     vrouw met laptop
     Blog

     Slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap

     In april publiceerden we er ook al een artikel over: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan." Verschillende rechtbanken hielden daar tot nu toe een andere opvatting op na. En daarom bracht Advocaat-generaal De Bock er op 18 september jongstleden een advies over uit aan de Hoge Raad. Hierdoor gaat er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid komen over of het in stand houden van een dienstverband toelaatbaar is.

     By Jilly El Moridi2019-10-01