1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
NL_blog_law_1200x800

Wijziging in transitievergoeding door Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

NL_blog_law_1200x800

Hoewel het inmiddels bijna 1 januari 2020 is, blijven de actualiteiten rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) elkaar in rap tempo opvolgen. Bij brief van 13 december 2019 informeert Minister Koolmees de Tweede Kamer over een tweetal belangrijke zaken.

  1. Maximering compensatie transitievergoeding - uitstel

  Werkgevers die een langdurig zieke werknemer ontslaan (of ontslagen hebben), kunnen met ingang van 1 april 2020 bij UWV een compensatie claimen voor de transitievergoeding. De compensatie is onder andere gemaximeerd op het bedrag aan loon dat tijdens de 104 weken loondoorbetalingsperiode is doorbetaald. Omdat onduidelijk is hoe dit maximum uitpakt in situaties waarin tijdens de loondoorbetalingsperiode tevens sprake is van een uitkering of loonkostensubsidie, is de inwerkingtreding van deze maximering voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodoende kan nader worden onderzocht of, hoe en met welke van de eventueel verstrekte socialezekerheidsuitkeringen bij het vaststellen van het maximale compensatiebedrag rekening kan worden gehouden.

   2. Compensatieregeling ook van toepassing op beëindiging van slapende dienstverbanden

   Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer moet worden beëindigd, met betaling van een transitievergoeding. In zijn brief legt Minister Koolmees uit hoe dit arrest zich verhoudt tot de compensatieregeling. Uit de brief van Minister Koolmees kunnen de navolgende lessen worden getrokken.

   •  UWV zal werkgevers compenseren die een werknemer op basis van de uitspraak van de Hoge Raad een transitievergoeding betalen.
   • Werkgevers met werknemers die zich in een slapend dienstverband bevinden, doen er verstandig aan vóór 1 januari 2020 tot schriftelijke overeenstemming te komen over beëindiging van het dienstverband. Of een aanvraag voor een ontslagvergunning in te dienen bij UWV. Gebeurt dit pas op of na 1 januari 2020, dan zal de transitievergoeding waarschijnlijk niet volledig door UWV worden gecompenseerd.

   Meer weten? 

    Ralph Koks

    Ralph Koks

    Jurist arbeidsrecht en gegevensbescherming

    Ralph is al zijn gehele werkzame leven actief binnen het arbeidsrecht. Met de komst van de AVG (GDPR) heeft hij gegevensbescherming aan zijn expertise toegevoegd. Begin 2016 verruilde Ralph zijn baan als advocaat voor zijn huidige functie binnen SD Worx. Ralph adviseert zowel kleine als grote (internationale) werkgevers, beschikt over ruime proceservaring en verzorgt regelmatig opleidingen.