1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Software & automatisering >
persoon met macbook

Wanneer fysieke afstand het belang van zakelijk kameraadschap onthult.

persoon met macbook

Als er één aspect van thuiswerk is waar we niet veel over praten, dan is het wel de invloed ervan op het gevoel van kameraadschap in de professionele wereld. Natuurlijk zijn er veel artikelen die spreken over thuiswerken, de noodzaak om zich aan te passen aan deze nieuwe manier van werken of het belang om meer flexibiliteit in onze tijd in te bouwen. Maar hoe zit het met het sociale aspect? De moeilijkheid om de betrokkenheid en de teamcohesie op afstand te houden? Met dit artikel willen we thuiswerk vanuit een andere invalshoek benaderen: die van de menselijke relaties en contacten.  

  Werken is een plaats van vriendschap en sociale relaties

  Verre van de ideeën dat werk vooral een onpersoonlijke plek is, waar geen echte vriendschappen kunnen worden gesloten, blijkt uit een studie die in 2019 in Frankrijk werd uitgevoerd dat 87,2% van de werknemers hun collega's als vrienden beschouwen. Het kantoor krijgt dus een heel ander gezicht: dat van een plaats voor ontmoetingen, uitwisselingen en contacten.  

  Maar hoe zit het met thuiswerk?  Deze nieuwe norm verhindert ons om tijdens de koffie de laatste lopende projecten te bespreken, en om samen een lunchpauze te nemen. Of, heel eenvoudig, het  ontmoeten van collega's in de gang.  

   Isolatie, de echte moeilijkheid van thuiswerken?

   Amélie Mauroux, die aan de studie deelnam, wijst erop dat de grootste moeilijkheid van thuiswerk niet zozeer de werkomstandigheden zelf zijn, maar veel meer het gevoel van isolement dat het bij veel werknemers teweegbrengt. Het onderhouden van goede relaties met collega's is essentieel om de psychosociale risico's van de professionele wereld (burn-out, mentale uitputting, enz.) te verminderen. Dus, wat kun je doen als thuiswerken deze vriendschappelijke relaties soms ernstig verslechtert? 

    Een tweede golf ervaren als een harde klap

    Hoewel het waar is dat de terugkeer naar thuiswerken over het algemeen vrij positief was tijdens de eerste golf, zien we nu dat de toon is veranderd. De tweede golf heeft de houding veranderd. Het gaat over het algemeen gepaard met mentale uitputting die gepaard gaat met een zeker gevoel van isolement. Het opnieuw moeten aanpassen, een nieuw ritme krijgen, jongleren met videoconferenties, etc., is een grote uitdaging. Velen van ons ervaren deze situatie veel minder gunstig dan tijdens de eerste golf.

    Voorlopig is het geen thuiswerk meer dat een bron van angst is (we kennen de routine, het is gewoon een kwestie van revalidatie) maar eerder het angst bevorderende klimaat dat heerst in onze maatschappij en de impact ervan op onze moraal. Dit geldt des te meer omdat deze tweede golf overeenkomt met een koudere, minder stralende periode van het jaar en omdat de herfst en de winter, ongeacht enige opsluiting, al een belangrijke rol spelen op moreel gebied.

     Een nieuwe visie op kameraadschap op het werk

     Deze mentale vermoeidheid, het door thuiswerken veroorzaakte isolement en de daaruit voortvloeiende vermindering van de sociale contacten hebben geleid tot een nieuwe visie op de professionele vriendschap tussen de werknemers. Zelfs degenen die er weinig belangstelling voor hadden, beseften langzamerhand het belang van goede relaties met collega's.  

      Het Protime-onderzoek

      Dit is zinvol gezien de tijd die je op het werk doorbrengt: ongeveer 40 uur per week! Onze collega's zijn dus dagelijks bij ons en met thuiswerk is een groot deel van onze sociale contacten verdwenen. In een enquête die we enkele weken geleden onder duizend Franstalige Belgische werknemers hebben gehouden, kwamen soortgelijke resultaten naar voren als die van de Franse enquête. Maar liefst 72% van de ondervraagde medewerkers beschouwt zijn collega's als vrienden en zelfs 22% als goede vrienden.

       Het belang van het behoud van de betrokkenheid  

       Expliciete cijfers die het belang aantonen van het implementeren van verschillende oplossingen om de kameraadschap en de teamcohesie binnen bedrijven te behouden. Lunch of online pauze om alles te bespreken, WhatsApp-teamgroep, frequente vergaderingen, om de doelstellingen op te volgen en ervoor zorgen dat iedereen het goed doet. Er zijn vele manieren om contact te houden. Zeker, vandaag de dag is videoconference de nieuwe standaard en zal nooit een face-to-face discussie vervangen. Het is echter de meest effectieve manier die we vandaag de dag hebben om contact te houden en een link te blijven leggen met onze teams. Het is daarom belangrijk om dit goed te gebruiken.  

        Samenhang tussen de verschillende teams, sleutel tot betrokkenheid en productiviteit

        Naast het relationele aspect zijn kameraadschap en teamcohesie geduchte bronnen van betrokkenheid en dus productiviteit. Met het toenemende belang van flexibiliteit is productiviteit niet langer een kwestie van uren, maar van inzet. Je bent niet productief omdat je je dag van 08:00-17:00 uur hebt gemaakt. U bent productief omdat je houdt van wat je doet en je er belang aan hecht om het goed te doen, voor jezelf en voor je bedrijf. En om dit te bereiken is de relatie binnen de teams een belangrijke factor. 

         Kameraadschap, de kernwaarde van Protime

         Hoe zit het bij Protime? Wel, om te beginnen is het belangrijk om terug te komen op kameraadschap, één van de 4 grote waarden van ons bedrijf. We zijn een Great Place To Work gedurende 8 opeenvolgende jaren en deze crisisperiode heeft ons in staat gesteld om onszelf in vraag te stellen, om te evolueren. Meer dan ooit.  

         We rusten niet op onze prestaties, maar gaan voortdurend nieuwe uitdagingen aan, zodat deze waarde, die echt essentieel is voor ons, een integraal onderdeel wordt van onze DNA. En dit jaar was de uitdaging groot: we moesten onze visie op de bedrijfscultuur herzien om ervoor te zorgen dat deze past bij de afstand die ons elke dag wordt opgelegd.

         www.protime.nl