1. Home>
 2. Onze oplossingen>
 3. HR & Organisatie>
 4. juridisch en fiscaal advies>

Checklist: wat te doen als een werknemer ziek wordt?

Download het 7 stappenplan opgesteld door onze arbeidsjuristen

Beperk het risico dat je als werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd. Leef je de regels rond verzuimbegeleiding en re-integratie niet na? Dan stopt de loondoorbetaling niet na 104 weken, maar dien je nog maximaal 52 weken extra te betalen. Wist je bijvoorbeeld dat je een ziekmelding niet alleen tijdig door moet geven aan de arbodienst en het UWV, maar ook een probleemanalyse, plan van aanpak en eerstejaarsevaluatie op moet stellen?

Download gratis checklist
Vrouw op de bank aan het werk

Download checklist

Volg deze 7 stappen indien je te maken hebt met een arbeidsongeschikte werknemer

  Dit kan je vinden in de checklist over arbeidsongeschiktheid:

  • Hoe je ziekmeldingen correct doorgeeft en een dossier bijhoudt. 
  • Waarom je een probleemanalyse en plan van aanpak voor re-integratie moet opstellen.
  • Dat je in de 42e week na ziekmelding je arbeidsongeschikte medewerker moet aanmelden bij het UWV.
  • Waarom het zinvol kan zijn om bij de eerstejaarsevaluatie altijd een deskundigenoordeel aan te vragen.
  • Hoe en op welk moment je een WIA-uitkering kunt aanvragen.

  Toch liever persoonlijk je situatie bespreken met een jurist? Plan dan een gratis digitaal kopje koffie in.