1. Home>
Oudere vrouw met stapel papieren

Tweede Kamer akkoord met invoering nieuwe pensioenwetgeving

Dit artikel is geschreven door Van Luin, partner van SD Worx.

 

De datum van invoering van de nieuwe pensioenwetgeving lijkt, na een paar keer uitstel, nu uiteindelijke vast te staan. De Tweede Kamer ging in december akkoord met invoering op 1 juli 2023. De verwachting is dat er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is voor invoering van de Wet.

Bij de laatste behandelingen in de Tweede Kamer is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing betreft de uitloopdekking bij uit dienst gaan van een medewerker.

  Vereenvoudiging berekening nabestaandenpensioen

  Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan een achterblijvende partner (en kinderen) als een medewerker komt te overlijden. Als gevolg van de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen verandert het systeem om de hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen vast te stellen. Op dit moment is het bedrag gebaseerd op een formule met diensttijd, pensioengevend salaris en een opbouwpercentage. Als gevolg van de nieuwe wetgeving wordt de berekening simpeler en de uitkering over het algemeen hoger. Het te verzekeren nabestaandenpensioen mag maximaal 50% van het laatst verdiende salaris bedragen.

  Overigens geldt voor deze wijziging dat die pas van toepassing is als er geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsregime. Dat overgangsregime loopt tot uiterlijk 1 januari 2027. Maakt u daar gebruik van, dan blijft het systeem van nabestaandenpensioen zoals dat nu is. Opteert u wel direct voor de nieuwe wetgeving, dan is ook de nieuwe systematiek voor het verzekeren van nabestaandenpensioen van toepassing.

  Niet langer uitholling bij wijziging dienstverband

  Sinds eind jaren ’90, is het nabestaandenpensioen versoberd. Een van de belangrijkste consequenties daarvan was dat, wanneer een medewerker uit dienst trad, het verzekerde nabestaandenpensioen kwam te vervallen. Trad een (ex) medewerker in dienst bij een nieuwe werkgever? Dan werd daar een nieuw nabestaandenpensioen verzekerd, zonder de dienstjaren bij de ex-werkgever mee te nemen. Het gevolg was een lager nabestaandenpensioen. Zo kon door een aantal wijzigingen van dienstverband het nabestaandenpensioen behoorlijk uitgehold worden.

  De nieuwe systematiek verzekert een vast percentage van het salaris. Daardoor vindt die uitholling wanneer een medewerker van baan wijzigt niet langer plaats. Goed nieuws voor de medewerker dus.

  Uitloopdekking nabestaandenpensioen verbeterd

  Wat door de nieuwe wetgeving nog niet opgelost werd, is de situatie waarin het dienstverband met een medewerker beëindigd wordt en er geen aansluitend dienstverband is. In die situatie zou het tijdens dienstverband verzekerde nabestaandenpensioen alsnog komen te vervallen. Eerdere invulling van deze omissie is in de laatste ronde verder aangescherpt om te komen tot aanname van het wetsvoorstel.

  Door het invoeren van een uitloopdekking blijft het nabestaandenpensioen (tijdelijk) in stand nadat het dienstverband is beëindigd.

   

  Over Van Luin 

  Van Luin is een verzekeringsadvieskantoor voor het MKB. Met een team van 22 professionals adviseren wij bedrijven over schadeverzekeringen, inkomens- en verzuimverzekeringen en pensioenregelingen.

  We adviseren en beheren pensioenregelingen van circa 250 Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties

  We zijn aangesloten bij UNiBA-partners (internationaal brokers network) en zijn supporter van Internationaalverzekeren.nl

   Vragen, of hulp nodig?

   Plan dan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.