1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
pasgeboren baby in armen

Antwoord op 5 veel gestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald. Van de in totaal 26 weken kan de werknemer voor 9 weken een uitkering krijgen. Natuurlijk roept dit allerlei vragen op! Lees hier de antwoorden op de 5 veel gestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof.

  pasgeboren baby in armen

  1. Wie heeft recht op betaald ouderschapsverlof?

  De wet betaald ouderschapsverlof gaat in per 2 augustus 2022. Vanaf dan geldt het recht op betaald ouderschapsverlof voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulpen). Het recht geldt voor de werknemer die:

  • de wettelijke ouder is; of
  • het kind heeft erkend; of
  • samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is.

  2. Heeft een werknemer wiens kind voor 2 augustus 2022 geboren wordt ook recht op betaald ouderschapsverlof?

  Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor werknemers die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (per 2 augustus 2022) een kind krijgen. In de periode tussen 2 augustus 2022 en de eerste verjaardag van het kind kan er maximaal 9 weken betaald verlof worden opgenomen. Ook moeten werknemers nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

  3. Wordt het ouderschapsverlof van 2 augustus 2022 volledig doorbetaald?

  Het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het betaalde gedeelte van het ouderschapsverlof bedraagt 9 weken.

  De werknemer moet eerst bij de werkgever aangeven dat deze betaald ouderschapsverlof wenst op te nemen. De werkgever moet de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof doen bij UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort). De werkgever en de werknemer kunnen samen afspreken aan wie de uitkering wordt uitgekeerd, te weten aan de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer.

  4. Bouwt een werknemer die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opneemt per 2 augustus 2022 ook vakantiedagen op over de opgenomen uren?

  Ja, over het betaalde gedeelte van het ouderschapsverlof bouwt de werknemer vakantiedagen op. Over het onbetaalde ouderschapsverlof niet.

  5. Mag ik als werkgever een aanvraag voor betaald ouderschapsverlof weigeren?

  Nee, in principe niet. Ouderschapsverlof is een recht van een werknemer dat is vastgelegd in de wet. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijze van invulling van het (betaald) ouderschapsverlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen. Dit kan tot vier weken voor het ingangsmoment van het verlof. Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is echter zelden sprake.

  Hoe ondersteunt SD Worx? 

  Wij passen onze HR- en salarissoftware aan om de wetswijziging te ondersteunen. Medewerkers kunnen gemakkelijk ouderschapsverlof aanvragen door de ingerichte workflow. Onze software houdt het saldo betaald en onbetaald voor je bij, zodat je daar zelf geen omkijken meer naar hebt. Bij een aanvraag ziet de medewerker precies vanuit welk saldo de aanvraag wordt opgenomen en wat dat betekent voor het verlof en pensioen. En als het betaald ouderschapsverlof verloopt, dan wordt dit saldo automatisch bij het onbetaalde recht opgeteld. En natuurlijk zorgen wij dat het verlof correct wordt verwerkt in de salarisadministratie.

   Wil je als werkgever advies over het betaald of onbetaald ouderschapsverlof? Of wil je een aanvraagformulier voor het aanvragen van verlof of een bevestigingsbrief of je personeelshandboek laten updaten?

   Neem dan contact op met één van onze juristen. Of plan een gratis digitaal kopje koffie.

    Jilly El Moridi

    Jilly El Moridi

    Legal Consultant

    Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.