1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Vrouw werkt op een laptop met fiets op de achtergrond

Wat betekent de verplichte CO2-rapportage voor jouw organisatie?

Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers: de CO2-rapportageplicht. Deze verplichting is onderdeel van het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is om de werkgebonden personenmobiliteit met minimaal 1,5 megaton CO2-uitstoot te verminderen in 2030. 

Wat moet een werkgever doen?

Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt door zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Dit noemen we samen de werkgebonden personenmobiliteit. Werkgevers hebben volgens de overheid daarom een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld laten thuiswerken waar mogelijk en aansturen op reizen met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto. Daardoor zal de jaarlijkse CO2-uitstoot verminderen. 

De jaarlijkse rapportageverplichting maakt inzichtelijk wat de CO2-uitstoot per werknemer is én zorgt voor bewustwording bij werkgevers over de CO2-uitstoot. 

Vanaf 1 juli 2024 verplichte CO2- rapportage 

Tot 1 juli 2024 mogen organisaties vrijwillig rapporteren over de CO2-uitstoot. Vanaf 1 juli 2024 geldt de CO2-rapportageplicht voor organisaties met 100 of meer werknemers. Uiterlijk op 30 juni 2025 moet je de gegevens indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. 

Voor wie geldt de CO2-rapportageplicht?

De rapportageverplichting geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers. De werkgever is degene die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De werknemer is degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst en die minimaal 20 uur per maand betaald werk verricht. Als peildatum hiervoor geldt 1 januari van het rapportagejaar of 1 juli als je kiest voor een halfjaarrapportage. 

Let op: 

 • Voor alle vestigingen met hetzelfde KvK-nummer moet je gezamenlijk rapporteren.
 • Vestigingen buiten Nederland vallen niet onder de rapportageplicht.
 • Werkgevers die gebruik maken van uitzendkrachten hebben geen CO2-rapportageplicht. Deze verplichting ligt bij het uitzendbureau. 

Om welke gegevens gaat het? 

Er wordt gerapporteerd over ritten met een start- of eindpunt in Nederland, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • Zakelijke reizen en woon-werkverkeer
 • Vervoermiddel
 • Brandstofsoort

Voor nu geldt er een gezamenlijk CO2-uitstoot plafond. In 2026 zal na evaluatie blijken of er regelgeving nodig is over een maximum CO2-uitstoot per kilometer per werkgever. 

Hoe kun je CO2-uitstoot registreren en berekenen? 

Het verzamelen van de benodigde gegevens kan een uitdagende klus zijn. Je zal de kilometers van diverse vervoermiddelen moeten bijhouden in één rapportage. Om voor jou deze uitdaging te vereenvoudigen en efficiënter te maken, hebben wij een praktisch overzicht gemaakt. In dit overzicht vind je:

 • Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen
 • Inzicht in de software aanpassingen in SD Worx HR en Salaris (Cobra)
 • Hulp bij het opstellen van de rapportage 

  Vragen of hulp nodig? 

  Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Plan daarom gerust een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465 voor meer informatie over de verplichte CO2-rapportage. 

   Gratis webinar CO2-rapportageplicht en mobiliteitsbudget

   Wil je meer weten over de CO2-rapportageplicht? Schrijf je dan nu in voor ons gratis webinar op donderdag 21 maart 2024! Leer hoe je eenvoudig een kilometer rapportage maakt, kosten kunt besparen en je CO2-voetafdruk kunt verkleinen.

    Meld je aan