1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
desk

Gedragscode / Antidiscriminatiebeleid

Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt dat één op de vijf Nederlanders wel eens te maken heeft gehad met discriminatie op de werkvloer. Discriminatie wordt gezien als een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waardoor je als werkgever verplicht bent om discriminatie in jouw organisatie aan te pakken. Daarnaast bederft discriminatie de werksfeer en kunnen de gezondheid en prestaties van werknemers achteruitgaan. Genoeg redenen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan! Helaas blijkt dat dit in de praktijk erg lastig is, omdat discriminatie vaak niet openbaar en indirect plaatsvindt. Hierdoor kan het een grote uitdaging zijn om discriminatie te signaleren. In dit artikel geven we tips om discriminatie op de werkvloer aan te pakken als werkgever.

  Hoe pak ik discriminatie op de werkvloer aan?

  Allereerst is het belangrijk om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en uit te voeren. Discriminatie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en als werkgever ben je verplicht om ook deze risico’s in kaart te brengen. Als uit deze evaluatie blijkt dat er risico’s zijn, is het verstandig om de bestaande gedragscode onder de loep te nemen of een nieuwe gedragscode op te laten stellen. In een dergelijk beleid dienen in ieder geval de volgende punten besproken te worden:

  • Wat is het doel van de gedragscode en welke gevolgen zijn er verbonden aan ongewenste omgangsvormen?
  • Hoe en aan wie moeten incidenten worden gemeld?
  • Hoe ziet de meldprocedure eruit qua behandeling en nazorg?
  • Is er een vertrouwenspersoon? En zo ja, wie is dat en hoe kan deze persoon bereikt worden?
  • Hoe dient men om te gaan met agressieve collega’s en bezoekers?

  Tips

  De gedragscode is één middel om discriminatie te voorkomen, maar nog belangrijker is het om de gedragscode onder de aandacht te brengen en voorlichtingen omtrent discriminatie te geven. De hele organisatie moet ervan doordrongen worden dat discriminatie niet wordt getolereerd. Hiervoor hebben we nog enkele tips:

  • doe regelmatig onderzoek of werknemers zich gediscrimineerd voelen;
  • directie, managers, leidinggevende etc. moeten de waarden uit de code omarmen, zij hebben een voorbeeldfunctie en zitten vaak op sleutelposities;
  • werknemers die zich gediscrimineerd voelen, vinden het over het algemeen lastig om dit te melden bij hun leidinggevende. Zorg ervoor dat de drempel voor het doen van een melding zo klein mogelijk is;
  • om een gedragscode succesvol te implementeren is het verstandig om iemand met aanzien en status binnen de onderneming, bijvoorbeeld een CEO, de code te laten introduceren en promoten;
  • publiceer niet alleen de gedragscode op bijvoorbeeld het intranet, maar stuur de code ook naar alle (nieuwe) werknemers, partners etc.;
  • stel één of meerdere werknemers aan die de naleving van de gedragscode actief bewaken, de gedragscode evalueren en hierover rapporteren.

   Vragen, of assistentie nodig bij het opstellen van een gedragscode of Plan van aanpak RI&E? Of wens je een review van je bestaande documenten? Wij assisteren je graag. 

   Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.