1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Gezonde lunchmaaltijden wel of niet gericht vrijgesteld

Gezonde lunchmaaltijden wel of niet gericht vrijgesteld?

Gezonde lunchmaaltijden wel of niet gericht vrijgesteld

“Nee, natuurlijk niet!”, denk je dan wellicht meteen. Een werkgever met ruim 200 werknemers dacht daar anders over. Samen met een diëtist heeft hij gezonde lunchmaaltijden samengesteld en deze kosteloos aan zijn werknemers aangeboden. De lunchmaaltijden bevatten een vastgestelde minimum hoeveelheid groenten en werden bereid zonder toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers.

De werkgever stelde een Beleidsverklaring Gezonde Voeding op en in de RI&E en het Plan van Aanpak werd vermeld dat de werkgever een gezond bedrijfsrestaurant voert ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van de werknemers. Dit met o.a. als doel om het ziekteverzuim te verminderen. De gezonde maaltijden werden aldus onderdeel van het arbobeleid van de werkgever.

  Discussie met de Belastingdienst

  Tussen de werkgever en de Belastingdienst is discussie ontstaan over de vraag of de gezonde lunch onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kan worden gebracht. De rechtbank heeft uitspraak gedaan dat deze gerichte vrijstelling niet van toepassing is op de verstrekking van lunchmaaltijden. Of deze gezond of ongezond zijn, maakt geen verschil. “Het gaat immers niet om een verstrekking wegens bijzondere risico’s die samenhangen met de aard van het werk, maar om het verbeteren van de gezondheid in algemene zin.”, zo overweegt de Rechtbank.

   Gezonde maaltijd is loon in natura

   Een gratis maaltijd is een vorm van loon in natura. De hoofdregel bij loon in natura is de waarde in het economische verkeer. De werkkostenregeling (WKR) biedt echter de mogelijkheid om de forfaitaire waarde van maaltijden onder te brengen in de vrije ruimte. De waarde van maaltijden die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden wordt gesteld op € 3,35 (normbedrag van 2021). Deze forfaitaire waarde is gebaseerd op een besparingswaarde, doordat de werknemer een maaltijd krijgt hoeft hij deze niet te kopen. Indien de waarde van de maaltijd lager is dan het normbedrag, dan geldt dat dit lagere bedrag tot het loon moet worden gerekend. Een eventuele eigen bijdrage van een werknemer mag in mindering worden gebracht op het bedrag dat als loon in aanmerking wordt genomen, maar de uitkomst mag niet negatief zijn. 

   Je kunt deze waarde ook belasten bij je werknemer door middel van een bedrag in bijtelling, zoals je bij de auto van de zaak doet of een gebruteerd bedrag op de strook. Kleine consumpties, zoals water, thee, fruit en andere gezonde tussendoortjes, zoals snoepgroenten, mogen wel onbelast worden vergoed. Voor consumpties op de werkplek, niet zijnde maaltijden, geldt immers een nihilwaardering.

    De politiek aan de zet

    Je zou kunnen denken dat meewerken aan een gezonde levensstijl ook zou moeten lonen voor de werkgever. Dit zou immers moeten zorgen voor een reductie van zorgkosten en uitkeringslasten. Voorkomen is beter dan genezen is een bekend gezegde. Helaas worden initiatieven zoals in deze casus momenteel nog niet beloond of gefaciliteerd. De politiek lijkt aan zet, nu de Rechtbank in de WKR onvoldoende ruimte ziet om de gezonde lunch onder een gerichte vrijstelling te brengen. 

    Medewerkers die veel fruit en groenten eten zijn fitter, hebben meer energie en zijn productiever. En omdat de kleine gezonde tussendoortjes wel vrij verstrekt mogen worden kun je toch nog best wat doen aan gezonde voeding voor je medewerkers op een gezonde fiscale manier.

    Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via taxandlegal_nl@sdworx.com, of plan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze fiscalisten.