1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Arbeidsrecht>
cloudbase

Inzet bedrijfsrecherchebureau bij zieke werknemer kost werkgever ruim € 36.000

De kosten voor een werkgever kunnen flink oplopen door de inzet van een bedrijfsrecherchebureau. Dit gebeurde toen een werkgever vermoedde dat een werknemer loog over haar klachten bij een ziekmelding. Op basis van deze onderbuikgevoelens schakelt de werkgever een bedrijfsrecherchebureau in om de werknemer te volgen in haar dagelijkse leven. In dit onderzoek is de werknemer onder andere dansend met ‘headbang bewegingen’ gespot op een festival en bleek zij zware spullen een trap op te kunnen tillen. Naar aanleiding hiervan trekt de werkgever zijn conclusies en ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet. De kantonrechter in Rotterdam heeft zich over deze zaak gebogen en was het niet met de werkgever eens. Dit kost de werkgever ruim € 36.000,- aan achterstallig loon en ontslagvergoedingen. 

Wat speelde er?

De werknemer is sinds 15 maart 2020 in dienst van de werkgever. Op 29 augustus 2022 meldt de werknemer zich ziek vanwege nekklachten. Kort daarna komt de functie van de werknemer te vervallen, waardoor de werkgever aan de werknemer een beëindigingsvoorstel aanbiedt. Daar gaat de werknemer niet mee akkoord, omdat zij is ziekgemeld. De werknemer is volgens de bedrijfsarts arbeidsongeschikt vanwege fysieke beperkingen. In december 2022 is er volgens de bedrijfsarts lichte verbetering en adviseert een maximale belasting van 6 uur per week. De werkgever vertrouwt de situatie niet en laat een bedrijfsrecherchebureau in de periode van 11 tot en met 24 februari 2023 onderzoek doen naar hoe de werknemer zich in het dagelijkse leven beweegt en welke (fysieke) handelingen zij doet. Dit is puur op basis van een onderbuikgevoel van de werkgever. Op 8 maart 2023 confronteert de werkgever de werknemer met de bevindingen uit dit onderzoek, op 13 maart gaan werkgever en werknemer daarover in gesprek en op 14 maart 2023 ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet. 

Verzoek werknemer

De werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en verzoekt de werkgever te veroordelen tot betaling van:

  • het achterstallig loon;
  • een gefixeerde schadevergoeding vanwege een niet rechtsgeldig gegeven ontslag;
  • de transitievergoeding;
  • en een billijke vergoeding van € 55.000,-. 

Kantonrechter: inzet recherchebureau is buitenproportioneel 

Het (laten) controleren van een werknemer buiten diens weten om door een recherchebureau is slechts aanvaardbaar onder zeer bijzondere omstandigheden. Tegen de werknemer moeten concrete ernstige verdenkingen zijn ontstaan van ernstige overtredingen. Nu de werkgever op basis van slechts een onderbuikgevoel vermoedde dat de werknemer tegen de bedrijfsarts had gelogen over haar klachten, is er geen sprake van ernstige verdenkingen. Het vermoeden van de werkgever was niet gebaseerd op concrete feiten of omstandigheden. De werkgever had veel minder ingrijpende maatregelen kunnen nemen, zoals om te beginnen het gesprek met de werknemer aangaan. Bovendien was de werknemer ten tijde van het onderzoek al aan het re-integreren. Het inzetten van het recherchebureau moet dan ook als buitenproportioneel worden beschouwd volgens de kantonrechter. Het is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. 

Kantonrechter: ontslag op staande voet is te snel gegeven 

Uit het onderzoek bleek onder andere dat de werknemer danste en ‘headbang bewegingen’ maakte op een festival, maar ook dat zij zware spullen kon tillen en vlotte bewegingen maakte met haar nek tijdens wandelingen. De conclusie die de werkgever hieraan verbindt is volgens de kantonrechter niet gerechtvaardigd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt namelijk niet dat de werknemer tegen de bedrijfsarts zou hebben gelogen, meer kon dan dat zij aangaf of dat zij op een andere wijze de re-integratie belemmerde. De werkgever heeft geen (medische) onderbouwing dan wel advies van de bedrijfsarts dat het rapport van het recherchebureau ondersteunt. Het ontslag op staande voet is dan ook veel te snel gegeven. Als er al sprake zou zijn geweest van een belemmering van de re-integratie, dan had de werkgever eerst naar loonopschorting als middel kunnen kijken. 

Wat oordeelt de kantonrechter? 

De kantonrechter komt uiteindelijk tot de conclusie dat het ontslag op staande voet door de werkgever onterecht is gegeven. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst in strijd met de wet opgezegd. Het door de werknemer gevorderde achterstallige loon inclusief de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding worden toegekend. Daarnaast legt de kantonrechter de werkgever op een billijke vergoeding aan de werknemer te betalen van € 20.000,-. Hiervoor rekent de kantonrechter het op deze wijze inschakelen van een recherchebureau de werkgever in ernstige mate aan, maar weegt de financiële situatie van de werkgever, het komen te vervallen van de functie van werknemer en het op korte termijn kunnen vinden van een andere baan met hetzelfde salaris ook mee. 

Vermoedens dat een zieke werknemer liegt over de klachten? 

Schakel niet zomaar een bedrijfsrecherchebureau in! Alleen wanneer er sprake is van een ernstige verdenking waardoor onderzoek noodzakelijk is en de verdenking niet op een andere manier kan worden aangetoond, zou het zo kunnen zijn dat de privacy van de werknemer hiervoor moet wijken. Het is een zwaar middel, dus kijk eerst of er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn. Weten wat je wel kunt doen wanneer een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie? Wij helpen je graag verder! 

    Vragen, of hulp nodig?

    Heb je vragen over werknemersfraude? Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.