1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Vrouw werkt thuis

Werknemers hebben nog steeds geen recht op thuiswerken

Het initiatiefwetsvoorstel “Werken waar je wilt”, dat beoogde werknemers meer inspraak te geven om vanuit huis te werken, is door de Eerste Kamer verworpen. De meerderheid vond het wetsvoorstel niet van meerwaarde en de regels blijven dus ongewijzigd. Dit betekent dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken vrij eenvoudig kunnen afwijzen. Graag nemen we je mee in de huidige regels voor verzoeken tot thuiswerken. 

Wat zijn de huidige regels?

In de huidige wetgeving, de Wet flexibel werken, is geregeld dat werknemers een verzoek kunnen indienen voor:

 • Een wijziging van de arbeidsduur
 • Andere werktijden 
 • Een andere arbeidsplaats

Werkgevers kunnen een verzoek om vanaf een andere arbeidsplaats te werken, bijvoorbeeld vanuit huis, vrij eenvoudig afwijzen. Het verzoek moet slechts in overweging worden genomen en er dient een gesprek met de medewerker plaats te vinden als het verzoek wordt afgewezen. Het verzoek kunnen werkgevers dus gemakkelijk naast zich neerleggen.

Dit in tegenstelling tot de andere verzoeken op basis van de Wet flexibel werken. Voor het weigeren van een verzoek om een wijziging van de arbeidsduur of werktijden, moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarvoor gelden dus strengere regels.  

Let op dat er eisen gelden voor een verzoek op basis van de Wet flexibel werken. Een verzoek kan pas worden ingediend als in een bedrijf minimaal 10 werknemers werken. Ook moet een werknemer ten minste 26 weken in dienst zijn op het moment dat de eventuele aanpassing ingaat. Daarnaast moet de werknemer een verzoek ten minste 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum indienen en dient de werkgever uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum te reageren. 

Voordelen van thuiswerken

Veel werknemers werken al hybride en veel werkgevers hebben al afspraken over thuiswerken gemaakt. Graag nemen we je mee in enkele belangrijke voordelen: 

 1. Kostenbesparing. Thuiswerken kan kosten besparen op kantoorruimte, energie, water, en andere operationele uitgaven. Misschien kunnen werkgevers daardoor een kleinere kantoorruimte huren, waardoor de huur- en onderhoudskosten lager zijn.  
 2. Toegang tot meer werknemers. Thuiswerken verbreedt de talentpool voor werkgevers, waardoor werkgevers niet beperkt zijntot het aannemen van werknemers die wonen in de directe omgeving van het kantoor. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt kunnen hierdoor gemakkelijker nieuwe werknemers worden geworven. 
 3. Verbeterde werknemerstevredenheid. Thuiswerken verbetert de werk-privébalansen en zorgt voor meer flexibiliteit bij het beheren van de werktijden. Dit kan leiden tot meer tevreden en gemotiveerde werknemers. 
 4. Milieuvriendelijk. Minder woon-werkverkeer betekent minder uitstoot en een groenere planeet.

Uitdagingen bij thuiswerken

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen verbonden aan thuiswerken, zoals het beheren van virtuele teams, communicatiebarrières en mogelijke gevoelens van isolatie bij werknemers. Het is cruciaal dat werkgevers een evenwicht vinden tussen thuiswerken en fysieke aanwezigheid op kantoor. Dit is uiteraard altijd afhankelijk van de aard van het werk en de behoeften van het bedrijf.

  Vragen over thuiswerken of een thuiswerkbeleid opstellen? Neem contact op!

  Overweeg je om een thuiswerkbeleid op te stellen voor jouw onderneming? Wij staan klaar om je te helpen bij het vastleggen van de juiste afspraken en het beantwoorden van jouw vragen over thuiswerken. Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465