1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Thuiswerken in het buitenland

Update: thuiswerken in het buitenland

Als je in het ene land woont, maar in een ander land werkt, kan thuiswerken bepaalde consequenties hebben. De tijdelijke maatregel die in de coronajaren is ontstaan eindigt op 30 juni 2023 en daarom geven we je in dit artikel graag een update.

  In één land tegelijk sociaal verzekerd

  We schreven er al over in het blogartikel ‘Denk aan salary split bij thuiswerken in het buitenland’: Terwijl er fiscaal een split kan worden gecreëerd door thuiswerken in het buitenland, is een split voor de sociale zekerheid niet mogelijk. In Europees verband kan je tegelijkertijd slechts onderworpen zijn aan de socialezekerheidswetgeving van één lidstaat.

  In welk land iemand sociaal verzekerd is, dat volgt uit de coördinatieverordening inzake sociale zekerheid. Door toepassing van de coördinatieverordening kan het zomaar zijn dat een werknemer sociaal verzekerd wordt in het woonland indien er vanuit huis gewerkt wordt terwijl men werkt voor een buitenlandse werkgever. Dit levert uiteraard de nodige consequenties op voor zowel de werkgever als de werknemer.

  Tijdelijke maatregel eindigt op 30 juni

  Tijdens de coronajaren heeft het thuiswerken ons overvallen, wat resulteerde in tijdelijke maatregelen. De huidige stand van zaken is dat je tot 30 juni 2023 kunt thuiswerken zonder dat je sociaal verzekerd wordt in een ander land. Dit is gebaseerd op een afspraak tussen de lidstaten van de Europese Unie. Inmiddels zitten we in het laatste kwartaal voordat deze maatregel eindigt. Het wordt dus hoog tijd voor een wellicht meer structurele oplossing.

  Voorstel: geen verschuiving bij minder dan 50%

  Momenteel ligt er voor de periode vanaf 1 juli 2023 een kaderovereenkomst die door de lidstaten ondertekend kunnen worden. Als de werknemer minder dan 50% thuiswerkt, dan kan treedt er geen verschuiving in de sociale zekerheid op. Er is bewust gekozen voor dit percentage, zodat ook parttimers de mogelijkheid hebben om regelmatig thuis te werken. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk welke landen de overeenkomst zullen onderschrijven, maar hierover verwachten we spoedig duidelijkheid. Van Oostenrijk weten we inmiddels dat het de grens trekt bij maximaal 40% thuiswerken en is dit ook overeengekomen met diverse buurlanden.

  Thuiswerken in het buitenland? Vraag tijdig een A1-verklaring aan

  Indien een werknemer gebruik wenst te maken van de regeling, dan dient een A1-verklaring te worden aangevraagd in het land waar de werkgever is gevestigd op basis van artikel 16 van de eerder genoemde coördinatieverordening. Naar onze mening dien je hier als werkgever rekening mee te houden in het thuiswerkbeleid om ongewenste verschuivingen in de sociale zekerheid te voorkomen.

  Voor verdergaande uniformering op Europees niveau zullen we nog even geduld moeten hebben. Een uniforme regeling wordt eind 2024 verwacht en tot die tijd zal een en ander per land moeten worden beoordeeld.

   Vragen, of hulp nodig?

   Wij assisteren je graag. Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.

    Jasper van den Bergen

    Jasper van den Bergen

    Tax Consultant

    Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.