1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Vrouw aan telefoon

Voorkom onzekerheid en hoge kosten: laat een CAO-check uitvoeren!

In Nederland kennen we meer dan 1000 CAO’s, waarvan ongeveer 250 verschillende bedrijfstak-CAO’s. Het resterende deel geldt voor afzonderlijke ondernemingen. Een bedrijfstak-CAO is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt, bijvoorbeeld de CAO voor de Retail en Non-Food. Bij een CAO-check onderzoeken wij of jouw onderneming onder een bepaalde bedrijfstak-CAO valt, en of je afdrachten moet doen aan sociale fondsen en/of een bedrijfstakpensioenfonds verbonden aan deze CAO.

  Het belang van een goede CAO- en fondsencheck bleek eind december maar weer. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (hierna: VLEP) was van mening dat een bedrijf dat vleesvervangers produceerde onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel. De rechtbank Den Haag was het daar eind vorig jaar niet mee eens.

  Wat speelde er?

  Bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO voor de Vleeswarenindustrie vallen, moeten verplicht deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds VLEP. In 2016 oordeelde VLEP dat de activiteiten van een vleesvervangersbedrijf niet onder de werkingssfeer van VLEP vallen. In 2021 had VLEP echter een andere mening: op basis van een verstrekte productlijst van een vleesvervangersbedrijf vindt VLEP dat de vegetarische vleesvervangers onder ‘gemaksvoeding’ vallen. Het vleesvervangersbedrijf is verplicht haar deelnemers aan te melden en pensioenpremie te betalen.

  Uiteindelijk wordt de zaak door de kantonrechter Den Haag behandeld. De kantonrechter geeft als eerst aan dat onder gemaksvoeding frikandellen, gehaktballen en hamburgers vallen. VLEP is van mening dat deze producten in het verleden inderdaad altijd vlees bevatten, maar dat in het huidige tijdperk vegetarische hamburgers ook gewoon hamburgers genoemd worden. De vegetarische producten zouden volgens VLEP gelijkgesteld kunnen worden aan de varianten met vlees. Daar is het vleesvervangersbedrijf het niet mee eens, het bedrijf produceert per slot van rekening geen vleesproducten.

  Kantonrechter: vleesvervangers zijn geen vleesproducten

  De kantonrechter kijkt hier ook anders tegenaan dan VLEP en verwijst naar de Dikke Van Dale. Zowel frikandellen, hamburgers als gehaktballen bevatten volgens het woordenboek vlees. De kantonrechter vindt dat als de definitie in het woordenboek niet aangepast wordt, de oorspronkelijke uitleg blijft gelden. De frikandellen, gehaktballen en hamburgers van het vleesvervangersbedrijf bevatten geen vlees en vallen daarom niet onder de definitie van gemaksvoeding. Volgens de kantonrechter valt het vleesvervangersbedrijf dus niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds VLEP.

  Een CAO-check geeft duidelijkheid

  Twijfel je of je de juiste CAO toepast, of überhaupt wel een CAO dient toe te passen? Wij kunnen een CAO- en fondsencheck uitvoeren. De activiteiten van jouw onderneming toetsen wij dan “handmatig” aan de werkingssfeerbepalingen van de diverse CAO’s en fondsen. Het is in Nederland helaas niet zo dat we aan de hand van een register eenvoudig kunnen nagaan of er een CAO of fonds van toepassing is. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een werkingssfeerbepaling niet duidelijk is, of voor meerdere interpretaties vatbaar. Op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring, kunnen wij in de meeste gevallen duidelijkheid bieden.

  Het toepassen van de juiste CAO en de juiste afdrachten aan sociale fondsen en/of een bedrijfstakpensioenfonds is erg belangrijk. Het gebeurt regelmatig dat bedrijven geconfronteerd worden met claims van werknemers en/of de organisaties achter de fondsen. Met name pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren erg actief in het opsporen van gebonden ondernemingen, zoals wel blijkt uit de omschreven uitspraak. Eventuele premies kunnen met terugwerkende kracht alsnog worden ingevorderd, onder omstandigheden zelfs tot 20 jaar in het verleden.

  Geïnteresseerd in een CAO-check? Plan dan snel een kopje koffie in om de mogelijkheden met een van onze juristen te bespreken!

  CAO-monitoring

  Als je weet welke CAO van toepassing is binnen jouw onderneming, dan kan het lastig zijn om de ontwikkelingen van deze CAO tijdig te signaleren en op te volgen. Een CAO kent vaak een looptijd van 2 jaar. Elke 2 jaar onderhandelen de CAO-partijen opnieuw over de voorwaarden, waarna een nieuwe CAO wordt gepubliceerd.

  Tussentijds kunnen er ook relevante wijzigingen plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan periodieke loonsverhogingen of eenmalige voordelen. Door gebruik te maken van onze CAO-monitoring, hoef jij je niet langer te verdiepen in de CAO-ontwikkelingen. Met onze updates wijzen wij je op de CAO-ontwikkelingen die voor jouw onderneming van belang zijn.  

   Vragen, of hulp nodig?

   Heb je vragen over dit onderwerp? Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.