1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>

Compensatie transitievergoeding nu aan te vragen

-Leestijd:: 4 Minuten
Computer met uur er op

Vanaf 1 april is het mogelijk bij het UWV compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn gegaan. Hierbij is het niet van belang op welke manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Ook in geval van een beëindigingsovereenkomst of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, kan de betaalde transitievergoeding worden gecompenseerd. 

  Aanvraag indienen

  Het moment waarop je de transitievergoeding betaalde, bepaalt tot welke datum je de compensatie kunt aanvragen. Heb je de transitievergoeding betaald voor 1 april 2020? Dan is een aanvraag voor compensatie mogelijk tot 1 oktober 2020. Heb je de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020? Dan is een aanvraag voor compensatie mogelijk binnen 6 maanden na de (volledige) betaling van de transitievergoeding.

  Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ is vanaf nu te vinden op het werkgeversportaal van het UWV. Bij het UWV kan je inloggen met behulp van eHerkenning. eHerkenning is ook nodig omdat de correspondentie over je compensatie-aanvraag via dat portaal verloopt.

   Hoogte compensatie

   Het UWV compenseert de transitievergoeding alleen tot het moment dat de werkgever wettelijk gezien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid had moeten ontbinden. De periode dat de werkgever een slapend dienstverband had met de werknemer kan meegeteld worden in de berekening van de transitievergoeding, maar wordt niet gecompenseerd. Als de werkgever tijdens de ziekte van de werknemer een loonsanctie kreeg opgelegd, telt die periode ook mee voor de berekening voor de transitievergoeding maar niet voor de compensatie. 

   De compensatie was gemaximeerd op het bedrag aan loon dat tijdens de 104 weken loondoorbetalingsperiode is doorbetaald. Omdat onduidelijk is hoe dit maximum uitpakt in situaties waarin tijdens de loondoorbetalingsperiode tevens sprake is van een uitkering of loonkostensubsidie, is de inwerkingtreding van deze maximering voor onbepaalde tijd uitgesteld.  

    Benodigde stukken aanvraag

    Bij de aanvraag moet je het UWV in elk geval de volgende documenten verstrekken:

    • de arbeidsovereenkomst(en) en de eventuele aanvullingen daarop;
    • een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (zoals de ontslagvergunning van het UWV, de ondertekende beëindigingsovereenkomst of de opzeggingsbrief);
    • de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer één jaar ziek was;
    • de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is;
    • de berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
    • een bewijs van volledige betaling van de transitievergoeding (bij betaling in termijnen zul je betalingsbewijzen moeten overleggen waaruit blijkt dat je de gehele vergoeding hebt betaald)’.

     Behandeling aanvraag

     Het UWV heeft al laten weten dat zij een enorme toestroom van aanvragen voor de compensatieregeling verwachten. De duur van de beoordeling van je aanvraag hangt af van je situatie. Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor de werknemer.
     Als het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Als er recht is op compensatie, dan moet het UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatievergoeding betalen aan de werkgever.
     Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie, dan moet het UWV eveneens binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatievergoeding betalen aan de werkgever.

      Beslissing en bezwaar

      In het werkgeversportaal van het UWV ontvang je bericht over de beslissing op je aanvraag. In het geval dat het UWV je de compensatie toekent, vind je daarin het compensatiebedrag en hoe dat is berekend. Ben je het niet eens met het compensatiebedrag? Of met een afwijzing van je aanvraag? Dan kun je daartegen bezwaar maken. 

       Tot slot

       Mocht je advies of begeleiding wensen bij het indienen van de aanvraag, neem dan gerust contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.nl.

        Jilly El Moridi
        ByJilly El Moridi-Legal Consultant

        Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.

        Gerelateerde artikelen

        financieel dagblad
        Blog

        Financieel Dagblad: werken doe je thuis, samenwerken op kantoor

        Veel hr-afdelingen zijn het afgelopen jaar flink getest op hun vermogen tot flexibiliteit. Wel thuiswerken, niet thuiswerken, deels thuiswerken: het wisselt elkaar in rap tempo af. Gelukkig zijn er ook veel lessen geleerd in de afgelopen periode. Welke zijn dat en hoe werken we na corona nu optimaal samen op een hybride manier?

        2021-07-29
        Recht
        Blog

        De juridische aspecten van thuiswerken

        Vanwege het coronavirus zijn veel werknemers vanuit huis gaan werken. Verwacht wordt dat dit ook na de coronacrisis zo zal blijven. Wel heerst bij veel werkgevers nog onduidelijkheid over de juridische aspecten van het thuiswerken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met arbogerelateerde voorschriften? Graag belichten we in dit artikel twee belangrijke juridische aspecten van het thuiswerken, te weten de Arbowetgeving en de thuiswerkovereenkomst.

        By Jilly El Moridi2020-07-02
        Covid 19
        Blog

        Gratis webinar over de coronamaatregelen en de gevolgen voor werkgevers

        De impact van het coronavirus wordt steeds groter. Werknemers werken uit voorzorg thuis en plannen worden uitgesteld of aangepast. Voor veel werkgevers is het vaak lastig inschatten wat de maatregelen niet alleen op korte, maar ook op langere termijn betekenen. Dit zorgt voor veel onrust en dat begrijpen we. 

        2020-04-02