1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
Recht

De juridische aspecten van thuiswerken

Recht

Vanwege het coronavirus zijn veel werknemers vanuit huis gaan werken. Verwacht wordt dat dit ook na de coronacrisis zo zal blijven. Wel heerst bij veel werkgevers nog onduidelijkheid over de juridische aspecten van het thuiswerken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met arbogerelateerde voorschriften? Graag belichten we in dit artikel twee belangrijke juridische aspecten van het thuiswerken, te weten de Arbowetgeving en de thuiswerkovereenkomst.

  Arbowetgeving

  Als werkgever heb je op basis van de Arbowetgeving een zorgplicht. Dit betekent dat je ook ten aanzien van de thuiswerkers verantwoordelijk bent voor een veilige en gezonde werkplek. Wel geldt er voor thuiswerken een verlicht arbo-regime. Dit verlichte regime houdt in dat bepaalde arbo-verplichtingen niet van toepassing zijn op thuiswerkers. Wél moet je als werkgever erop toezien dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht en als dit niet het geval is, draag je als werkgever de zorg  voor de juiste arbeidsmiddelen zoals een ergonomische stoel of bureau. Als werkgever moet je kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke hulpmiddelen en werktuigen zij daarbij gebruiken. Ben je er van op de hoogte dat de thuiswerkplek niet arbo-proof is, dan dien je de werknemer te instrueren om aanpassingen te doen. Kosten deze aanpassingen geld, dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de kosten. Het is verstandig de werknemers minstens eens per jaar een checklist te laten invullen over hoe de thuiswerkplek is ingericht, al dan niet met begeleidend foto- en videomateriaal.

  Verder ben je als werkgever verplicht je werknemers te informeren over het in acht nemen van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet en de werknemers te informeren over de risico’s van het thuiswerken (werkstress, verkeerde houding etc.). De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Wanneer een werkgever niet voldoet aan deze wetgeving, kan een boete worden opgelegd.

   Thuiswerkovereenkomst

   Nu zo veel werknemers thuiswerken doe je er als werkgever goed aan om de afspraken over het in acht nemen van de Arbowet en Arbeidstijdenwet vast te leggen in een zogenoemde thuiswerkovereenkomst.. Een thuiswerkovereenkomst is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin individuele of algemene afspraken worden vastgelegd met betrekking tot het thuiswerken. Denk hierbij aan afspraken over de dagen of uren waarop de werknemer thuiswerkt, de manier en de tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar is voor klanten en collega’s en de consequenties als de werknemer de gemaakte afspraken niet nakomt.

   Als een werknemer thuiswerkt is het lastig te controleren in hoeverre de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht op afgesproken uren of in hoeverre de werkplek arbo-technisch correct is ingericht. Een werknemer is  op grond van de geldende privacywetgeving niet verplicht de werkgever zo maar niet toe te laten in zijn of haar huis. Het is daarom aan te raden ook het recht op de controle van de werkplek in een thuiswerkovereenkomst op te nemen. 

    Meer weten over het onderwerp thuiswerken?

    Schrijf je in voor onze opleiding thuiswerken. Naast de nodige theorie, zullen we tijdens deze opleiding ook samen werken aan een thuiswerkovereenkomst. Zo sluit je de opleiding niet alleen met meer kennis, maar ook met een bruikbaar document af dat je gelijk kunt gebruiken! 

     Jilly El Moridi

     Jilly El Moridi

     Legal Consultant

     Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.