1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
Blije man achter computer

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van SD Worx blijkt dat werknemers veel waarde hechten aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, en dat verloning met stipt op één staat als reden om bij een werkgever te blijven. Tegelijk hebben medewerkers vaak weinig kennis van het verloningspakket en bespreken dit onderling ook amper.

  Blije man achter computer

  Tip 1: informeer je medewerkers over je verloningspakket

  Beloning bestaat uit salaris met daarbovenop vaak een rits voordelen. Deze voordelen, ook wel secundaire voorwaarden, vallen elk onder een aparte regeling. Deze complexiteit maakt het voor je medewerkers lastig om de waarde van hun totale verloning te berekenen of er beslissingen over te nemen. De keuze voor meer of minder vakantiedagen, bijvoorbeeld, heeft niet alleen impact op de verloning zelf, maar ook op het pensioen.

  En onbekend is onbemind. Een hoger salaris kan een van je werknemers over de streep om te kiezen voor een andere werkgever. Maar als hij of zij er qua pensioenregeling, verzekeringen of andere voorwaarden op achteruitgaat, komt het financiële welzijn op de lange termijn onder druk. Intussen moet ook jij extra inspanningen leveren om een nieuwe kandidaat aan te trekken, geen gemakkelijke taak in een krappe arbeidsmarkt. Dus: heldere informatie over de verschillende looncomponenten is een absolute must om talent te behouden.

   Heldere informatie over de verschillende looncomponenten is een absolute must om talent te behouden.

   Tip 2: leg je verloningsbeleid uit

   Inzicht in de totale verloning is één ding. Maar met een overzicht van verloningscomponenten kunnen je medewerkers de toegevoegde waarde nog niet correct inschatten. Maak daarom de koppeling tussen je beloningsstrategie en de meerwaarde van elk voordeel. Zo begrijpen je mensen wat ze al dan niet krijgen, en ook waarom.

   Tip 3: vraag je medewerkers om feedback 

   Communiceren over verloning is tweerichtingsverkeer. Jij stelt verloningspakketten samen, maar wat vinden je mensen daar zelf van? Misschien pomp je veel geld in voordelen die maar weinig medewerkers belangrijk vinden.

   Veel grotere organisaties vragen hun werknemers regelmatig via enquêtes naar feedback op de verloningspakketten. Maar leidinggevenden kunnen er gerust ook rechtstreeks naar vragen tijdens het evaluatiegesprek. De feedback geeft in elk geval richting om je verloningspakketten beter af te stemmen op de behoeftes van je mensen. Met een hogere waardering en meer engagement als resultaat.

   Tip 4: speel in op individuele behoeftes 

   Afhankelijk van de levensfase en leefsituatie heeft elke medewerker specifieke behoeften. Qua verloning in salaris of mobiliteitsoplossingen (bv. bedrijfswagen of -fiets, abonnement openbaar vervoer), maar ook rond work-lifebalans, persoonlijke ontwikkeling, (mantel)zorg enzovoort. Door het verloningspakket te personaliseren, speel je hier maximaal op in en vergroot je opnieuw de waardering voor het verloningspakket. 

   Daarbovenop komen de grote mijlpalen in het leven, zoals een huwelijk, geboorte of pensionering. Speciale voordelen aanbieden naar aanleiding van zo’n gebeurtenis, geeft opnieuw een persoonlijke draai aan het verloningspakket. Bied je dat soort voordelen aan, grijp de mijlpaal in kwestie dan ook aan om er expliciet over te communiceren met je medewerker. 

   Tip 5: maak iedereen betrokken

   Als je je verloningsbeleid onder de loep neemt, zet dan communicatie vanaf het begin ook op de agenda. Want niet zozeer het aantal voordelen of de hoogte van het salaris heeft een impact op de werknemerstevredenheid, maar wel de heldere communicatie erover. Dat wijst een studie van Vlerick Business School uit.

   Om de verloningsstrategie aan de man te brengen, kunnen je marketing- en communicatieafdeling ongetwijfeld een steentje bijdragen. Net zoals je medewerkers zelf, trouwens. Door de ontvangers van de boodschap vroeg te betrekken, verhoog je de kans op succes aanzienlijk.

   Tot slot nog dit: bijna elke organisatie erkent vandaag het belang van communiceren rond verloning, zo blijkt uit onderzoek. Dat is maar liefst een verdubbeling ten opzichte van 2018. Nu is het zaak om naast hr ook het management en leidinggevende erin te betrekken. Want praten over verloning is hoe dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid.

    Wil je een transparantere verloning?

     Ontdek onze oplossingen