1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
wab

Streep door verlenging proeftijd - Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab)

wab

De Kamer heeft een streep gezet door de verlenging van de proeftijd. Door aanname van amendement nr. 38, dat regelt dat de voorgestelde verlenging van de proeftijd wordt geschrapt, maken deze wijzigingen geen deel meer uit van de Wab. 

 

Voor de volledigheid hieronder de huidige wettelijke regeling zoals die blijft gelden:  

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij: 

 • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar; 
 • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum. 

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij: 

 • een vast dienstverband; 
 • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer. 

De andere voorgestelde maatregelen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet worden wel aangepast. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen op het terrein van het flex- en ontslagrecht is 1 januari 2020. 

 • Er komt een cumulatiegrond voor ontslag, waardoor ontslag ook mogelijk wordt als sprake is van een optelsom van omstandigheden. De rechter kan in dergelijke gevallen een extra vergoeding toekennen (bovenop de transitievergoeding). 
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook wanneer er sprake is van een proeftijdontslag.  
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. 
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vast dienstverband aanbieden in plaats van een tijdelijk dienstverband.  
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte. 
 • Er kan een langere proeftijd (van maximaal 5 maanden) worden overeengekomen, als de werknemer meteen een vast dienstverband krijgt.  (deze voorwaarde komt dus te vervallen.) 
 • Er worden wijzigingen aangebracht in de zogenaamde ketenregeling:  
  De mogelijkheid van opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt verruimd; van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar naar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar. 
  De pauze tussen een keten tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan per cao worden verkort van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. 
  Daarnaast komt er een uitzondering voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. 
 • Werknemers die werken op payrollbasis, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen.  
 • Er worden maatregelen genomen om permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen:  
  Een oproepkracht moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. 
  Oproepkrachten houden recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

  Lees hier eerder gepubliceerde artikelen over de WAB:

  Wil je meer weten over de WAB? Neem gerust contact op met mij of mijn collega’s van ons team Tax & Legal via 076 – 523 1000 of via taxandlegal_nl@sdworx.com.