1. Home>
 2. Onze oplossingen>
 3. Recruitment>
 4. Flexibel personeel vinden>

Begrijpen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB):

Belangrijke wijzigingen en impact op werkgevers

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een aanzienlijke impact op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze wet, die op 1 januari 2020 in werking is getreden, heeft tot doel de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die de WAB heeft gebracht en de gevolgen daarvan voor werkgevers.

Op zoek naar flexibel personeel?
grijze man
Ontslag wegens een combinatie van redenen

Cumulatiegrond bij ontslag

Een van de belangrijkste veranderingen die de WAB heeft geïntroduceerd, is de cumulatiegrond bij ontslag. Voorheen was ontslag alleen mogelijk als volledig werd voldaan aan een van de acht ontslaggronden. Met de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om alle omstandigheden van het geval te combineren. Echter, als een beroep wordt gedaan op deze cumulatiegrond, bestaat het risico dat de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgt bovenop de wettelijke transitievergoeding.

  Meer over ontslag wegens een combinatie van redenen
  Transitievergoeding

  Wijziging in transitievergoeding

  De WAB heeft ook veranderingen aangebracht in de transitievergoeding. Werknemers hebben nu vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Bovendien is er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. 

   Meer over de wijziging in transitievergoeding
   Master vendoring: uitbesteden van je administratieve last

   Veranderingen in de proeftijd

   Oorspronkelijk stelde de WAB voor om de proeftijd voor vaste contracten te verlengen van twee maanden naar vijf maanden. Echter, deze voorgestelde verlenging van de proeftijd is geschrapt. De huidige wettelijke regeling blijft dus gelden, waarbij de proeftijd maximaal 1 maand mag duren bij een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar, en maximaal 2 maanden bij een vast dienstverband of een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

    Meer over de veranderingen in de proeftijd
    Stappen om loonkostenvoordeel aan te vragen

    Veranderingen in de ketenregeling

    De WAB heeft ook de ketenregeling verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in drie jaar aan te gaan, in plaats van twee jaar. De 'onderbreking' van zes maanden tussen de tijdelijke contracten kan bovendien worden verkort tot drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

     Arbeidsvoorwaarden bij payrolling

     Naar een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt

      

     Een belangrijke wijziging door de WAB heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers. Volgens de nieuwe wetgeving worden de arbeidsvoorwaarden van werknemers die op payrollbasis werken, gelijkgetrokken met die van werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit betekent dat payrollmedewerkers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega's die direct in dienst zijn bij het bedrijf. Er is echter één uitzondering op deze regel: pensioen. De pensioenregeling voor payrollmedewerkers kan verschillen van die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever. Deze verandering versterkt de positie van payrollmedewerkers en bevordert een eerlijkere en meer gelijkwaardige arbeidsmarkt.

      SD Worx Benefits - Beloningsbeleid

      Twee soorten WW-premies

      De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze werknemers een vast

      dienstverband aanbieden in plaats van een tijdelijk dienstverband. Met de komst van de WAB is de sectorpremie komen te vervallen. Dat was een premie die afhankelijk was van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. Daarvoor in de plaats zijn twee soorten WW-premies gekomen: de hoge en de lage premie.

       Meer over de administratieve vereisten voor de lage WW-premie

       We staan voor je klaar om je te helpen

       De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft aanzienlijke veranderingen gebracht in de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is belangrijk voor werkgevers om deze wijzigingen te begrijpen en zich aan te passen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Bij SD Worx staan we klaar om je te adviseren en te begeleiden bij deze veranderingen.
        Meer over payrolling via SD Worx