1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
Thema-artikel_ de Wet Wazo_ wat verandert er

Thema-artikel: de Wet Wazo: wat verandert er?

Thema-artikel_ de Wet Wazo_ wat verandert er

  Update over het ouderschapsverlof

  Het kabinet heeft met het wetsvoorstel ingestemd waarmee ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof krijgen doorbetaald. Dit ouderschapsverlof maakt onderdeel uit van de Wazo (Wet Arbeid en Zorg), die voorziet in verschillende verlofvormen die kunnen worden aangewend wanneer op de werknemer tijdelijk andere taken en verplichtingen rusten die prioriteit krijgen boven het werk. In dit artikel lichten we de onderdelen van de Wet Wazo aan je toe. De verlofvormen worden bovendien ook gefaseerd in onze HR- en salarisapplicatie Cobra uitgerold, zodat medewerkers gemakkelijk aanspraak kunnen maken op deze verlofvormen, én het verlof verwerkt wordt in de de loonberekening. 

   Wat is de Wet Wazo?

   De WAZO (Wet Arbeid en Zorg) voorziet in verschillende verlofvormen die kunnen worden aangewend wanneer op de werknemer tijdelijk andere taken en verplichtingen rusten die prioriteit krijgen boven het werk. De werknemer kan onder voorwaarden een van de verlofvormen aanvragen bij de werkgever. Afhankelijk van het soort verlof wordt de werknemer niet, gedeeltelijk of volledig doorbetaald of kan een uitkering van het UWV worden aangevraagd. 
   In dit artikel lichten we de onderdelen van de Wet Wazo aan je toe, en vind je een planning van hoe we de onderdelen gefaseerd in onze softwareapplicatie Cobra voor je gaan inbouwen. 

    Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

     

    Dringende privéproblemen maken soms dat de werknemer onder werktijd afwezig moet zijn. Vaak belt de werknemer dan direct de werkgever op. Voor die gevallen bestaat het calamiteitenverlof. Het volledige loon wordt doorbetaald. Als de situatie voldoet aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof, eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het daarna over in kortdurend zorgverlof. Echter, dit is wel een verlofvorm die expliciet moet worden aangevraagd bij de werkgever. De werknemer heeft gedurende het kortdurend zorgverlof recht op minimaal 70% van het loon maar in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao zijn vaak afwijkende afspraken gemaakt. 

     Langdurig zorgverlof

      

     Langdurig zorgverlof kan de werknemer opnemen om zieke naasten de noodzakelijke zorg te geven. De meeste verlofregelingen gelden specifiek voor gezinsleden, maar zorgverlof kan ook worden opgenomen om zorg te verlenen aan leden buiten het gezin. Het is wel belangrijk dat de werknemer de enige is die deze zorg kan verlenen. Er bestaat geen recht op loon of een uitkering van het UWV.

      Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

       

      Waarschijnlijk de meest bekende verlofvorm is het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Tijdens haar afwezigheid ontvangt de werkneemster een zwangerschapsuitkering van 100% van het dagloon van het UWV. 

       Geboorteverlof

       Partners van bevallen vrouwen kunnen na de geboorte een keer de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon volledig door. 

        Aanvullend geboorteverlof

         

        Nieuw in de WAZO is het aanvullend geboorteverlof. De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van het volledige loon, maar ontvangt een uitkering via het UWV. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Uiteraard kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer of in een cao.  

         Ouderschapsverlof

          

         Ouders of verzorgers kunnen ervoor kiezen om ouderschapsverlof op te nemen. Dit kan worden opgenomen voor kinderen tot 8 jaar. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Bovendien kunnen in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao aanvullende afspraken zijn gemaakt. 

          Adoptieverlof of pleegverlof

           

          Werknemers die een kind adopteren of de zorg voor een pleegkind krijgen en daarvoor verlof opnemen hebben geen recht op doorbetaling van het volledige loon maar ontvangen een uitkering. De hoogte van deze uitkering is 100% van het dagloon. 

           Gefaseerde inbouw in Cobra

           Eind 2020 kondigden we de bouw van de verlofvormen in Cobra aan en inmiddels is de ontwikkeling van het geboorteverlof en het ouderschapsverlof in volle gang. Om een zorgvuldige uitrol te bewerkstelligen, testen we de eerste oplevering met een kleine groep klanten. Als deze testmomenten succesvol zijn, rollen we de verlofvormen breder uit. Zodra deze nieuwe funcationaliteiten beschikbaar zijn voor jouw organisatie, ontvang je hierover van ons bericht. 

            Fase 1: Geboorteverlof

            Het onderdeel geboorteverlof wordt als eerste onderdeel beschikbaar gesteld.We hebben ervoor gekozen dat medewerkers in Cobra zelfstandig een aanvraag voor geboorteverlof kunnen doen. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, is in Cobra straks een wizard beschikbaar die de medewerker door de aanvraag heen leidt. Er is bijvoorbeeld bij de aanvraag direct te zien hoeveel geboorteverlof er beschikbaar is. 

             Thema-artikel de Wet Wazo wat verandert er

             De vernieuwde interface zorgt ervoor dat de medewerker stap voor stap begeleid wordt in de aanvraag. Een medewerker ziet straks meteen hoeveel verlof er vrij is om op te nemen. Bij het aanvullend geboorteverlof wordt na het akkoord door de manager / verantwoordelijke de verlofaanvraag meteen verrekend met het salaris. 

              Thema-artikel de Wet Wazo wat verandert er_3

              De medewerker ka

              Fase 2 en fase 3: Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof 

              n vervolgens het verlof inplannen.  

               Fase 2 en fase 3: Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof

               Het inbouwen van de doorvertaling naar aanvullend geboorteverlof is de volgende fase. 
               Voor het aanvullend geboorteverlof en voor ouderschapsverlof geldt dat we niet enkel de opname van dit type verlof registeren, maar dat we ook de financiële afwikkeling in de salarisadministratie gaan verzorgen. Dat doen we door het aanmaken van looncomponenten en indien wijzigingen in het verleden van twk-mutaties. 
               De impact hiervan kan per branche (CAO) verschillen en wordt door ons ingeregeld. 

                Fase 4: kortdurend en langdurend zorgverlof

                Dit is de laatste fase die in Cobra wordt ingebouwd. De uitrol van deze fase is momenteel nog niet gepland.  

                 Hoe helpen wij je erbij?

                 Onze gespecialiseerde Cobra-consultants ondersteunen jou graag bij de inrichting in Cobra die past bij jouw organisatie.  
                 Als organisatie bepaal je zelf hoe je de regelingen in je salarisadministratie wil toepassen. Wij zorgen ervoor dat het verlof wordt ingericht volgens jouw keuzes in het loonmodel. Sommige componenten zullen CAO-afhankelijk zijn, en andere componenten kun je zelf vaststellen. Bijvoorbeeld: vindt er een 100%-doorbetaling plaats bij opname van dit type verlof of een 70%-doorbetaling? Loopt de pensioenopbouw volledig door of ook slechts gedeeltelijk? 

                 Zodra de verlofvormen beschikbaar zijn, ontvangen klanten van SD Worx een uitnodiging om een consultant voor de inrichting van de Wet Wazo te reserveren. 

                  Waar kan je met vragen over deze wet- en regelgeving terecht?

                  Heb je vragen over de toepassing van deze regelgeving? Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen.