1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning>

Update WagwEU - Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht bij detachering naar Nederland

-Leestijd:: 4 Minuten
NL_blog_wagweu_1200x800

Sinds 18 juni 2016 geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in Nederland. Bijna vier jaar later is ook het laatste onderdeel van deze wet klaar om in gebruik te worden genomen: vanaf 1 maart 2020 wordt namelijk de meldingsplicht van kracht. Door deze meldingsplicht zal de Inspectie SZW de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU beter kunnen controleren en handhaven.

  Meldingsplicht

  De meldingsplicht is van toepassing op (buitenlandse) ondernemingen die, vanuit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, tijdelijk één of meerdere werknemers tewerkstellen in Nederland. De buitenlandse onderneming verplicht is om vóór de aanvang van de werkzaamheden een melding te doen bij het Meldloket WagwEU, een online systeem van de Nederlandse overheid. 

   Controleplicht

   De Nederlandse dienstontvanger, voor wie de werkzaamheden worden verricht, zal bovendien een controleplicht krijgen. Deze dient uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding door de buitenlandse dienstverrichter is gedaan, en of deze correct is.  

    Uitzonderingen

    Een aantal categorieën van werkzaamheden zijn uitgezonderd van de meldingsplicht. Zo hoeven bijvoorbeeld werknemers die in Nederland zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen niet gemeld te worden, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt. 

     Per wanneer?

     Op 1 februari 2020 wordt het online meldportaal geopend en vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse dienstverrichters verplicht grensoverschrijdende werkzaamheden te melden. 

      Sancties

      Het niet voldoen aan de meldingsplicht of de controleplicht, kan leiden tot een bestuurlijke boete. Het basis boetebedrag per overtreding is € 12.000,-- en kan afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de overtreding lager of hoger worden vastgesteld. 

       Overige verplichtingen

       De WagwEU omvat – naast de meldingsplicht – ook nog een aantal andere verplichtingen. Deze zijn al van toepassing sinds 18 juni 2016. De dienstverrichter dient ervoor te zorgen dat:

       1. van alle werknemers in Nederland een dossier met daarin bepaalde documenten voorhanden is;
       2. in Nederland een contactpersoon is aangesteld, en
       3. op verzoek van overheidsinstanties alle gevraagde informatie wordt aangeleverd.

       Verder hebben de in Nederland tewerkgestelde werknemers recht op een bepaalde “harde kern” aan arbeidsvoorwaarden en genieten zij bescherming van een aantal Nederlandse wetten.

        Whitepaper

        Wil je meer informatie over de meldplicht, hoe de controle in zijn werk gaat of over de uitzonderingen op de meldingsplicht? Onze juristen hebben een Whitepaper opgesteld, waarin de WagwEU en de meldingsplicht nader worden uitgewerkt. Geïnteresseerd? Vraag hier de Whitepaper aan voor een vast bedrag van € 195,= excl. BTW. 

         https://go.sdworx.com/l/237972/2020-01-20/b6nrv
          Marleen Maas
          ByMarleen Maas-Legal Consultant

          Marleen Maas is sinds mei 2018 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam onder andere werkzaam geweest in de advocatuur en als in-house arbeidsjurist. Marleen adviseert en begeleidt bij SD Worx elke dag met veel plezier zowel nationale als internationale klanten. Door haar persoonlijke en professionele insteek maakt zij het Nederlands arbeidsrecht begrijpelijk en inzichtelijk en levert zij voor iedere klant maatwerk.

          Gerelateerde artikelen

          Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!_1200x800
          Blog

          Ga mee met de trend, de fiets is een blijvertje!

           

          Op 3 juni is het Wereld Fietsdag, een goed moment om even stil te staan bij het fietsplan. 

          By Jasper van den Bergen2021-06-03
          Computer
          Blog

          Toon werknemers wat ze werkelijk verdienen

          Een interessant en competitief loonpakket uitkeren, maar het vervolgens niet highlighten, is een beetje als een regenboog in het donker. Omdat niet eens de helft van de werknemers af en toe zijn of haar loonstrookje bekijkt, hebben velen waarschijnlijk niet goed op hun netvlies wat ze nu eigenlijk precies allemaal ontvangen. De applicatie Inspire van Pointlogic is een uitstekende tool om hen helder en overzichtelijk duidelijk te maken wat ze naast het loon op hun rekening nog allemaal krijgen, een extra drijfveer voor motivatie en engagement.

          2021-03-01
          vrouw met laptop
          Blog

          Slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap

          In april publiceerden we er ook al een artikel over: "Het slapend dienstverband en de toelaatbaarheid daarvan." Verschillende rechtbanken hielden daar tot nu toe een andere opvatting op na. En daarom bracht Advocaat-generaal De Bock er op 18 september jongstleden een advies over uit aan de Hoge Raad. Hierdoor gaat er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid komen over of het in stand houden van een dienstverband toelaatbaar is.

          By Jilly El Moridi2019-10-01