1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Workforce Management>
Workforce Management, nu en in de toekomst

Workforce Management, nu en in de toekomst

Workforce Management, nu en in de toekomst

De wereld van werk is altijd in beweging en ook op het gebied van Workforce Management volgen veranderingen zich in rap tempo op. Zeker in een jaar als 2020 heeft Workforce Management een extra dimensie gekregen want organisaties moesten meer dan ooit meebewegen met een markt waarin onzekerheid de bovenhand voerde.

Bij sommige bedrijven was het drukker had dan ooit terwijl anderen de vraag steeds verder zagen slinken. Het flexibel inrichten van een workforce die in staat is om mee te bewegen met de markt is van onschatbare waarde voor ondernemingen. Dat weet Nina Bouw, Directeur On Site Services bij SD Worx Staffing Solutions Nederland, als geen ander. Zij vertelt welke ontwikkelingen op het gebied van flexibiliteit en wendbaarheid hét verschil gaan maken in 2021. 

  ‘’Binnen logistiek en productie is workforce management al lang geen vreemde term meer. Wel wordt er nog altijd op een verschillende manier invulling aan gegeven. In de basis verstaan we onder workforce management: ‘het inzetten van de juiste mensen op het juiste moment’. Dat klinkt simpel, maar in de voorbije jaren werd workforce management steeds complexer en uitdagender. Strategische personeelsplanning begon alsmaar meer te omvatten dan ‘de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment’. Steeds vaker gaat het over de juiste balans tussen vast en flex, het gebruik van tooling én het ontwikkelen en optimaal benutten van competenties en talent. Dat maakt je als organisatie wendbaar en flexibel.’’

   Flexibiliteit versus structureel

   ‘’Hoe ziet mijn populatie eruit? Dit is het grootste vraagstuk van menig logistiek dienstverlener en productiebedrijf. De vraag doelt dan op de verhouding flexibiliteit versus structurele bezetting. Wat is de juiste mix waardoor ik kan blijven meebewegen met de markt? Ook tijdens de coronacrisis hebben we weer gemerkt hoe dynamisch onze omgeving en de wereld zijn. Sommige bedrijven – in e-commerce bijvoorbeeld – gaan door het dak, andere vallen stil of lopen terug. In beide voorbeelden is een juiste invulling van je workforce management essentieel voor de continuïteit van je organisatie. Als dienstverlener maken we vaak poolcalculaties voor onze klanten. Ook werken we regelmatig verschillende scenario’s uit, zodat het duidelijk is wat te doen in welke situatie. Meebewegen en wendbaar zijn – én blijven – zijn de sleutel voor de toekomst. Dit wil niet zeggen dat je volledige populatie flexibel moet zijn. Je hebt namelijk ook borging van kennis nodig, een vaste structurele schil. Weten waaruit die schil juist moet bestaan, is net zo essentieel. ‘’

    Borging in systemen

    ‘’Workforce management wordt niet alleen complexer door de gevoelsmatige tegenstrijdigheid tussen flex en vast, ook het huidige economische klimaat en de veranderende wetgeving dragen hiertoe bij. De vraag naar goede ondersteunende tooling blijft groeien. We hebben het dan vooral over plansystemen aangevuld met communicatiemodules. In plansystemen wordt het borgen van verschillende contractvormen en wetgeving van steeds groter belang. Het signaleren van bepaalde trends neemt ook een alsmaar prominentere plek in. Plansystemen, of ook wel workforce management-tooling, moeten ons helpen en zelfs met ons kunnen meedenken.

    Het belang van een goede communicatiemodule sluit volledig aan bij de huidige ontwikkelingen in onze samenleving. Communiceren doen we inmiddels 24/7 en via veel verschillende kanalen. Bij een groeiende doelgroep neemt het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp in ijltempo toe. Dat dwingt ons en andere bedrijven om met de verandering mee te gaan. Snelheid en efficiëntie in de communicatie is hierbij het uitgangspunt. Een wijziging in de planning, bijvoorbeeld, moet zo rap en toegankelijk mogelijk tot bij de betrokken collega komen. De ontwikkeling van chatbots laat ons toe om simpele vragen en antwoorden te interpreteren zonder menselijke tussenkomst. Daardoor kunnen we ons richten op persoonlijke aandacht en oplossingen, waar dat nodig is. De reacties moeten vervolgens weer geborgd worden in het systeem, zodat de (resource)planner altijd de realtimestatus heeft en ziet op welke reacties nog wordt gewacht.’’

     Ontwikkelen van je workforce

     ‘’De flexibiliteit van je populatie is al lang niet meer de enige factor die je wendbaarheid bepaalt. Het vermogen van je populatie om mee te groeien met alle ontwikkelingen is net zo van belang. In logistiek en productie staat de technologie niet stil. Bijgevolg verwachten we van medewerkers steeds meer kennis op dit gebied. Je populatie moet daarin kunnen meegroeien. 

     Het crosstrainen van mensen over verschillende functies heen binnen één organisatie zien we gelukkig steeds meer gebeuren. Dat levert maximaal interne wendbaarheid op. Maar het vergt ook een gedegen doorgroei en een ontwikkel- en opleidingsplan. 

     Kijken naar de competenties van mensen, het ontwikkelpotentieel van je workforce, is wat ons betreft niet meer weg te denken uit de organisaties van morgen. Dit overstijgt inmiddels al sterk het louter inzetten van pakweg een heftruckopleiding. Steeds meer gaat het over communicatie en leiderschapskills, lean opleidingen, supply chain-management, safety en het omgaan met techniek. 
     Volgens ons is het ultieme doel van workforce management: het zorgen voor een solide basis in het menselijk kapitaal, gecombineerd met flexibele systemen waarop je altijd kunt terugvallen. Talent dat je op een fluïde manier kunt inzetten, wanneer en vooral hoe jij dat nodig hebt. Zo zorg je voor continuïteit en wendbaarheid in eender welke situatie. ‘’

     Wil je iets dieper ingaan op Workforce Management of ben je benieuwd naar onze visie en bevindingen rond andere hr thema’s van vandaag en morgen? Download ons e-book: ‘HR, Fluid as Hulahoop Shaking – How do you prepare for unexpected challenges and uncertain times?’

     Door Nina Bouw, Directeur On Site Services SD Worx Staffing Solutions Nederland. Het On Site Services team fungeert als het verlengstuk van de HR-afdeling van grote industriële en logistieke spelers. Zij zijn gespecialiseerd in het optimaal inzetten van grote flexpopulaties.