1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
cao wijzigingen

ABU cao wijzigingen

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen verschillende vakbonden, waaronder ABU, FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor flexmedewerkers. Voor flexmedewerkers zijn er met ingang van de nieuwe cao enkele voordelen zoals, meer werkzekerheid, het verschil in loon tussen flexmedewerkers en vaste krachten wordt verkleind en flexmedewerkers kunnen genieten van een betere pensioenopbouw. Mooi die voordelen voor flexmedewerkers, maar waar moeten werkgevers op gaan letten met de ingang van deze nieuwe cao? Dat lees je hieronder:

  Wijziging fasensysteem

  Het fasensysteem is een systeem met drie fasen waarbij de flexmedewerker meer rechten en bescherming krijgt naarmate de duur van het dienstverband. Per 3 januari 2022 zullen er enkele wijzigingen binnen dit systeem zijn, waardoor de stap naar een vast dienstverband kleiner wordt voor de flexmedewerker. 

  De eerste wijziging is de duur van het eerste tijdelijke contract (fase A). Momenteel is de duur hiervan 78 gewerkte weken. Dit wordt per 3 januari verkort naar 52 gewerkte weken en zal van toepassing zijn op alle uitzendcontracten die op of na 3 januari 2022 worden afgesloten. Lopende contracten vallen onder de oude telling tot en met 1 januari 2023. 

  Ook wordt de periode waarin iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen verkort van vier naar drie jaar (fase B). Voor lopende contracten in fase B geldt ook de overgangsregeling tot en met 1 januari 2023. 

    Voor 3 januari 2022 Vanaf 3 januari 2022
  Fase A 78 gewerkte weken 52 gewerkte weken
  Fase B 6 contracten in 4 jaar 6 contracten in 3 jaar
  Fase C Ongewijzigd Ongewijzigd

  Uitbreiding inlenersbeloning

  De gedachte dat flexwerk altijd goedkoper zou zijn dan iemand vast in dienst nemen is verleden tijd. De inlenersbeloning wordt in 2022 namelijk met meerdere elementen uitgebreid, maar wat houdt deze inlenersbeloning ook alweer in? De inlenersbeloning ziet erop toe dat flexmedewerkers gelijk worden beloond als medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever.  Momenteel bestaat de inlenersbeloning uit de volgende componenten:

  Periodeloon

  • ADV
  • Toeslagen
  • Initiële loonsverhoging
  • Kostenvergoeding
  • Periodieken

  Reisuren 

  Per 3 januari 2022 zullen eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen hieraan toegevoegd worden. Ook worden enkele bestaande componenten uitgebreid. 
  Zo moeten de initiële loonsverhogingen die bij de opdrachtgever worden toegekend (met een eerdere ingangsdatum) ook worden toegepast bij flexmedewerkers. 

  Pensioen

  Ook voor de pensioenopbouw zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De wachttijd van het basispensioen gaat van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken waardoor flexmedewerkers sneller pensioen kunnen opbouwen. 

  Arbeidsmigranten

  Naast de nieuwe regelingen voor de flexkrachten, zijn er ook enkele wijzigingen voor arbeidsmigranten:

  • Voor arbeidsmigranten die voor het eerst naar Nederland komen, gedurende de eerste twee maanden recht hebben op de fulltime vergoeding, ongeacht of er wel of niet fulltime wordt gewerkt.
  • Daarnaast mogen arbeidsmigranten vier weken na einde contract gebruik maken van de huisvestiging.
   Het recht op de hiervoor genoemde inkomstengarantie komt echter te vervallen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld disfunctioneren en verwijtbaar handelen door de arbeidsmigrant.

  Onwerkbaar weer

  De laatste wijziging binnen de cao betreft de regeling onwerkbaar weer. Deze regeling heeft de overheid op 1 januari 2020 vastgesteld en biedt een voorziening voor het geval er wegens onwerkbaar weer niet gewerkt kan worden. De uitzendonderneming kon voorheen geen beroep op deze regeling doen, aangezien hier geen (vereiste) grondslag voor was opgenomen binnen de cao voor flexmedewerkers. Daarom is dit per 17 november 2021 in de cao opgenomen.

  Meer weten?

  Wij zijn er van overtuigd dat al deze ontwikkelingen leiden tot een kwalitatieve impuls voor de arbeidsmarkt waardoor het binden en boeien van medewerkers gemakkelijker wordt terwijl flexibiliteit mogelijk blijft voor zowel werkgevers als werknemers als zij dat wensen.

  Desondanks brengt de nieuwe cao behoorlijk wat wijzigingen met zich mee. Dit kan verwarring opleveren. Daarom hebben wij binnen SD Worx Staffing Solutions verschillende experts die jou kunnen ondersteunen en helpen bij vragen inzake de tewerkstelling van uitzendkrachten. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact met ons op!