1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Man achter computer met papieren

Belastingheffing over spaargeld in strijd met het eigendomsrecht

Op 24 december jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de huidige systematiek van box 3 (systematiek sinds 2017) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Belastingplichtigen met box 3 vermogen zullen voorlopig, behoudens bijzondere omstandigheden, geen definitieve aanslagen krijgen.

  Man achter computer met papieren

  Werkelijk rendement op vermogen belasten

  In box 3 vindt een heffing plaats over het voordeel uit sparen en beleggen op basis van een fictief rendement. Hiervoor wordt sinds 2017 een schijvenstelsel gehanteerd. Er zijn drie schijven om het fictief rendement te bepalen, waarbij het er kort gezegd op neer komt dat een belastingplichtige met een groter vermogen geacht wordt een groter percentage van het vermogen te beleggen in plaats van te sparen. Voor spaartegoeden wordt uitgegaan van een lager fictief rendement dan voor beleggingen. Binnen iedere schijf wordt zo een gewogen gemiddeld fictief rendement bepaald. Volgens ons hoogste rechtscollege mag echter alleen het werkelijke rendement op het vermogen worden belast.

  Voor wie geldt de uitspraak? 

  De uitspraak geldt in beginsel enkel voor de belastingplichtigen die meedoen met de zogeheten massaalbezwaarprocedure. Het kabinet moet zich nog buigen over de vraag of ook belastingplichtigen die niet mee hebben gedaan met deze procedure rechtsherstel moeten krijgen. Uiterlijk 1 mei a.s. wordt hierover een beslissing verwacht. Op dat moment zal ook duidelijk zijn hoe het rechtsherstel eruit komt te zien.

  Voorlopige aanslag kan afwijken

  Het aangifteseizoen voor de aangiften inkomstenbelasting is weer in volle gang. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 worden de reguliere gegevens nog opgevraagd om het box 3 vermogen vast te stellen. De uitspraak van de Hoge Raad is nog niet verwerkt in het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de aanslag die wordt ontvangen daardoor afwijkt van de berekening die wordt verkregen bij het samenstellen van de aangifte.

  In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die de Belastingdienst heeft opgelegd is eveneens nog geen rekening gehouden met rechtsherstel. Dit kan ertoe leiden dat op dit moment teveel vooraf wordt/werd betaald. Uiteraard wordt een en ander verrekend bij de definitieve aanslag over inkomstenjaar 2022.

  Belastingplichtigen met box 3 vermogen zullen voorlopig, behoudens bijzondere omstandigheden, geen definitieve aanslagen krijgen. Concreet hoeft er vooralsnog geen actie te worden ondernomen, maar we volgen de situatie uiteraard op de voet.

  Vragen over box 3 belasting? 

  Mochten jouw werknemers vragen hebben over de box 3 belasting, dan kan er te allen tijde contact worden opgenomen met een van de fiscalisten van de afdeling Tax & Legal via het telefoonnummer +31 (0)76 523 1000 . Zij helpen je graag verder.

   Jasper van den Bergen

   Jasper van den Bergen

   Tax Consultant

   Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.