1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Arbeidsrecht>
Mensen in overleg

Invoering wettelijk minimum uurloon: een verhoging tot wel 15%

Werkgevers en HR-professionals moeten voortdurend op de hoogte zijn van alle veranderingen op het gebied van arbeidsrecht. Een nieuwe wijziging die van invloed gaat zijn op organisaties is de wetswijziging met betrekking tot het minimumuurloon. Wat deze wijziging precies inhoudt en waar werkgevers rekening mee moeten houden, leggen we uit in deze blog.

Wat houdt het minimumloon in?

Het minimumloon is het loon dat werknemers minimaal moeten ontvangen voor hun arbeid en wordt jaarlijks geïndexeerd en aangepast. Alle werknemers van 21 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Ook wanneer de werknemers na de AOW-leeftijd doorwerken, hebben zij recht op minimumloon. Dit beschermt hen tegen onderbetaling. Voor jonge werknemers tussen 15 en 21 jaar geldt een minimumjeugdloon. 

Invoering uniform uurloon

Op 1 januari 2024 treedt de wettelijke invoering van het minimumuurloon in werking en geldt er één uniform minimumloon per uur. Hierdoor zullen de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. 

De omvang van een voltijds dienstverband kan variëren per sector (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de oude regeling van het wettelijk minimumloon geldt voor deze gevallen hetzelfde minimumbedrag per maand. Dit resulteert in de praktijk in een lager uurloon voor werknemers met een dienstverband van 40 uur per week, dan voor werknemers met een 36-urige werkweek. 
Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt er één uniform minimumuurloon waar alle werknemers in Nederland recht op hebben, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn.

Wat houdt deze wijziging in?

Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27,- per uur. Deze wijziging moet zorgen voor meer gelijkheid waarbij iedereen hetzelfde uurloon verdient, ongeacht het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het nieuwe minimumloon betekent een verhoging van 15% bij een 40-urige werkweek.

Het maandloon per werkweek ziet er per 1 januari 2024 als volgt uit:

Werkweek Uurloon Maandloon
36 uur € 13,27 € 2.070
38 uur € 13,27 € 2.185
40 uur € 13,27 € 2.300

Gevolgen voor jouw organisatie

Door de invoering van één uniform minimumuurloon gaan er veel zaken veranderen voor organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de administratieve last die de wijziging van een week- of maandloon naar een uurloon met zich meebrengt. Andere zaken die moeten worden aangepast zijn onder andere de cao’s/salarisschalen, arbeidsovereenkomsten en de salarisadministratie. De gespecialiseerde serviceteams van SD Worx kunnen hierbij helpen.

In veel gevallen zullen de salarisschalen in cao’s moeten worden herzien, vanwege de stijging van het wettelijk minimumuurloon. Dat brengt echter geen verandering in de mogelijkheid om in de cao een plus-en-min-urensysteem af te spreken op basis van het wettelijk minimumuurloon.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse financiële ondersteuning voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Dit verlaagt de arbeidskosten voor de werkgever, waardoor de kans op werk voor deze werknemers toeneemt. 
Een werkgever ontvangt LIV voor werknemers die in een kalenderjaar minimaal 1.248 uur bij hen hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125% naar 104% van het wettelijk minimumuurloon. Het kabinet is overigens voornemens het LIV af te schaffen per 1 januari 2025.

 

    Vragen of hulp nodig? 

    Ben je op zoek naar hulp of advies met betrekking tot de wetswijziging over het minimumuurloon? Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.