1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Arbeidsrecht>
backtooffice

Wat zijn de belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor werkgevers?

backtooffice

1. Wettelijk minimumloon

Het nieuwe kabinet wil een minimumuurloon invoeren op basis van een 36-urige werkweek. Hiermee wordt afscheid genomen van het huidige systeem, waarbij een werknemer met een 36-urige werkweek een hoger minimumuurloon heeft dan een werknemer met bijvoorbeeld een 40-urige werkweek. Daarnaast is het kabinet van plan om het minimumloon stapsgewijs met 7,5% te verhogen.

2. Betaald ouderschapsverlof naar 70%

Per 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Oorspronkelijk was hierin een uitkering van 50% voorzien, gedurende 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof. Het nieuwe kabinet wil dit uitkeringspercentage verhogen naar 70%, zodat het opnemen van ouderschapsverlof aantrekkelijker wordt voor mensen met lage(re) inkomens.

3. Zelfstandigen / ZZP’ers

Het moet gemakkelijker worden om vast te stellen of een werkende een zelfstandige is of een werknemer. Er wordt verder gewerkt aan een web-module die vooraf uitsluitsel moet kunnen bieden over de aard van de arbeidsrelatie. Daarnaast komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030.

4. Terugbrengen verschil tussen vast en flex / deeltijd-WW

Veel werknemers in Nederland werken op basis van een flexibel of tijdelijk contract. Als gevolg daarvan hebben zij te kampen met onzekerheid. Het nieuwe kabinet gaat oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter reguleren. Uit het akkoord volgt – buiten een verwijzing naar de adviezen van de commissie Borstlap en de Sociaal-Economische Raad (SER) – nog niet precies hoe het kabinet dat wil gaan aanpakken. 
Tegelijkertijd wil het kabinet de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven vergroten. In dat verband wordt gesproken over een “budgettair neutrale deeltijd-WW”. Zo kan de werkgever zijn werknemers (tijdelijk) minder laten werken, terwijl de werknemers voor die uren een WW-uitkering ontvangen.

5. Hogere reiskostenvergoeding

Om reizen naar het werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding. Dit zou moeten gebeuren vanaf 1 januari 2024, concrete bedragen zijn nog niet genoemd.

6. Stimuleren van thuiswerk

Met het oog op het behalen van klimaatdoelen en het verbeteren van luchtkwaliteit, wil het kabinet de uitstoot als gevolg van mobiliteit fors omlaag brengen. Het stimuleren van thuiswerk is één van de manieren om dat doel te bereiken. De coalitiepartijen zullen hierover tijdens hun kabinetsperiode in gesprek gaan met werkgevers.

7. Pensioen

Er wordt niet getornd aan het pensioenakkoord. Ook het nieuwe kabinet vindt het belangrijk dat er een goed en fatsoenlijk pensioen komt voor toekomstige generaties. Het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen zal in de loop van 2022 behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer.

8. Stimuleren loopbaanontwikkeling en scholing

Het kabinet breidt de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Ook wordt permanente scholing gestimuleerd via leerrechten.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over het regeerakkoord? Neem dan contact op met één van onze juristen of plan een digitaal kopje koffie in.

    Ralph Koks

    Ralph Koks

    Jurist arbeidsrecht en gegevensbescherming

    Ralph is al zijn gehele werkzame leven actief binnen het arbeidsrecht. Met de komst van de AVG (GDPR) heeft hij gegevensbescherming aan zijn expertise toegevoegd. Begin 2016 verruilde Ralph zijn baan als advocaat voor zijn huidige functie binnen SD Worx. Ralph adviseert zowel kleine als grote (internationale) werkgevers, beschikt over ruime proceservaring en verzorgt regelmatig opleidingen.