1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Mensen in overleg

Verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden: wijzigingen in de Wet flexibel werken per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt diverse wijzigingen met zich mee. Een daarvan is het aanpassen van de huidige Wet flexibel werken. Aan deze wet wordt een artikel toegevoegd dat werknemers de mogelijkheid biedt om een verzoek in te dienen voor 'een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden'.

  Wat kan je als werkgever verwachten? En waar moet je aan denken? In deze blog lees je hier meer over.

  Wat houdt de wetswijziging in?

  Een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is, kan een verzoek indienen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet geeft - verwarrend genoeg – geen criteria waar het verzoek van de werknemer aan moet voldoen. Evenmin is in de wet vastgelegd wat een werknemer precies kan verzoeken. In ieder geval kan gedacht worden aan een vaste arbeidsomvang (i.p.v. variabele uren), of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  Als werkgever moet je binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek van de werknemer. Als je minder dan 10 werknemers in dienst hebt, dan geldt een langere termijn van drie maanden om te reageren. Reageer je te laat, dan wordt de arbeid automatisch aangepast conform het verzoek van de werknemer.

  In tegenstelling tot veel andere arbeidsrechtelijke bepalingen hoef je als werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben om een verzoek af te wijzen. De wet stelt namelijk geen criteria wanneer je als werkgever het verzoek moet goedkeuren of juist kan afwijzen. Dit geeft jou als werkgever op het eerste gezicht veel vrijheid om wel of niet akkoord te gaan met een dergelijk verzoek. Dit neemt niet weg dat je als werkgever een afwijzing van een deugdelijke onderbouwing zult moeten voorzien.

  Ga je wél akkoord met het verzoek van de werknemer, leg dit dan vast in een aangepaste arbeidsovereenkomst of addendum. In een dergelijke situatie is het altijd verstandig om contact op te nemen met een van onze arbeidsjuristen, zij zijn je graag van dienst.

  Ook goed om te weten, een werknemer mag niet aldoor verzoeken indienen. Als een verzoek wordt afgewezen of wordt ingewilligd, mag een werknemer pas na één jaar opnieuw een verzoek indienen.

  Wat moet ik regelen?

  Werknemers kunnen dus vanaf 1 augustus verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Jij als werkgever doet er verstandig aan om jouw werknemers te informeren hoe zij een dergelijk verzoek kunnen indienen binnen de organisatie. Je kunt bijvoorbeeld een aanvraagformulier opstellen, en dit op intranet plaatsen of opnemen in het personeelshandboek.

  Wat verandert er nog meer?

  Voorspelbare en zekere arbeid is niet het enige onderwerp van deze wet. Er zijn ook wijzigingen op het vlak van:

   Vragen, of hulp nodig?

   Heb je vragen over de nieuwe wetgeving? Of wens je assistentie bij het aanpassen van je arbeidsovereenkomst of andere documenten?

   Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.

    Voor het aanpassen van de arbeidsovereenkomst of andere documenten hanteren wij een aantrekkelijke fixed fee.