1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Groep mensen zit te wachten

De oproepovereenkomst vanaf 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 zullen werkgevers meer duidelijkheid moeten bieden aan werknemers met een oproepovereenkomst. Dat is het gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Groep mensen zit te wachten

  Dit is niet het enige gevolg van deze wet. Er zijn ook wijzigingen op het vlak van:

  Bestaande regels rondom oproeparbeid

  Op dit moment is het al zo dat je als werkgever de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren moet oproepen, anders hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. En, als je als werkgever de oproep binnen 4 dagen vóór aanvang intrekt, heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van het loon over de volledige oproep. Naast deze bepalingen, gaan werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon middels deze nieuwe wet nog meer bescherming krijgen.

  De referentiedagen en referentie-uren

  Een oproepovereenkomst is een overeenkomst met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon. Vanaf 1 augustus 2022 dien je als werkgever bij aanvang van een oproepovereenkomst in de overeenkomst vast te leggen op welke dagen en in welke tijdvakken een werknemer kan worden opgeroepen. Dat noemen we de referentiedagen en -uren. Gedurende die periode is een werknemer verplicht om gehoor te geven aan een oproep. Buiten die periode – of als het niet voldoende duidelijk is vastgelegd – mag de werknemer een oproep weigeren zonder dat daaraan negatieve consequenties verbonden worden.

  Verzoek voorspelbare en zekere vorm van arbeid

  Daarnaast kan een werknemer met een oproepovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 een verzoek indienen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk dan bijvoorbeeld aan een vaste urenomvang of een meer voorspelbaar rooster. Meer hierover lees je in ons blogartikel over de wijzigingen in de wet flexibel werken.

  Deze mogelijkheid gaat gelden naast de reeds bestaande verplichting om een oproepkracht na één jaar een vaste arbeidsomvang aan te bieden.

  Alleen voor oproepkrachten?

  Gelden deze nieuwe regels alleen voor oproepkrachten? Nee, de doelgroep is breder. Ze gelden voor alle werknemers die hun arbeid moeten verrichten op tijdstippen die geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn. Dus bijvoorbeeld ook voor werknemers die wél een vaste arbeidsomvang hebben, maar geen vaste werktijden.

  Wat betekent dit voor de praktijk?

  De wijzigingen treden per 1 augustus 2022 direct in werking. Dat betekent dat vanaf dat moment de oproepovereenkomsten op de nieuwe wetgeving aangepast moeten zijn, anders loop je als werkgever het risico dat de oproepkracht een oproep weigert. Het is dus van belang om zo duidelijk mogelijk aan de oproepkracht te communiceren wat de referentiedagen en -uren zijn.

  Ook mogen vanaf 1 augustus 2022 verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden worden ingediend.

   Vragen, of hulp nodig?

   Heb je vragen over de nieuwe wetgeving? Of wens je assistentie bij het aanpassen van je arbeidsovereenkomst of andere documenten?

   Plan een gratis digitaal kopje koffie in, mail ons op taxandlegal_nl@sdworx.com of stuur ons een WhatsApp op telefoonnummer 06-21970465.

    Voor het aanpassen van de arbeidsovereenkomst of andere documenten hanteren wij een aantrekkelijke fixed fee.