1. Home>

Bijna helft van de werknemers kiest een baan op basis van werktijden, arbeidsduur en flexibele tijdsregeling

Two Men Having Conversation Next to Desk in Building

Op basis van data-analyse kunnen bedrijven hun personeel slim, efficiënt en productief inzetten. Hierbij wordt rekening gehouden met de planning, de beschikbare capaciteit, vaardigheden, en de werkdoelstellingen. Maar hoe ver zijn bedrijven hier al mee?

Uit onderzoek van Protime en Europese HR-dienstverlener SD Worx blijkt dat Europese bedrijven HR-data vooral inzetten voor meer inzicht in afwezigheids- en registratiedata over werktijden. Door HR-systemen aan elkaar te koppelen, gaan ze intelligenter om met de beschikbare data en vergroten ze flexibiliteit: ze spelen beter in op het belang dat huidige werknemers hechten aan flexibele werktijden die aansluiten op hun persoonlijke leven van werknemers. 47 procent van de Europeanen (44,6% van de Nederlanders) geeft aan voor een bedrijf te kiezen op basis van werktijden, de arbeidsduur en een flexibele tijdsregeling. Het is daarom hoog tijd om de balans op te maken hoe bedrijven hun personeels- en werkplanning aanpakken en hoe ze die verder kunnen verbeteren.

Met behulp van data over medewerkers en de planning, kunnen bedrijven hun expertise beter inzetten. In de personeelsrapportering nemen bedrijven doorgaans het vaakst data op over afwezigheid (44%) en werktijden (44%). Dit geeft bedrijven niet alleen meer inzicht in de beschikbare capaciteit en tijd die nodig is om werk uit te voeren, maar het verbetert ook de balans tussen werk en privé voor werknemers. Dit zorgt voor een verhoogde mate van efficiëntie en productiviteit.

  Talenten slimmer inzetten dankzij data

  Met de juiste data kunnen medewerkers ‘slimmer’ werken. Het valt op dat 69 procent van de werknemers bewust zijn of haar werktijden bijhoudt. In Nederland houdt zelfs 71,3 procent van de werknemers hun werktijden nauwkeurig bij. Ruim de helft van de Europese medewerkers (55%) maakt gebruik van een tijdsregistratiesysteem. Vooral in Noorwegen (56%), Spanje (54%) Duitsland (53%), Zweden (53%), Finland (51%) en Italië (46%) is het gangbaar dat werknemers hun werktijden via een bestaand systeem bijhouden. In Nederland (33%) en Frankrijk (32%) ligt dit percentage aanzienlijk lager.

  Vooral op uitvoerend niveau (49%) en bij lager management (44%) maakt men gebruik van tijdsregistratie. Het gebruik ervan komt in mindere mate voor bij middenkader (37%) en senior management (30%). Qua sectoren valt op dat er voornamelijk aan tijdsregistratie wordt gedaan in de overheidssector (56%) en in de industriesector (53%). Hoe meer medewerkers een organisatie heeft, hoe groter de kans dat tijdsregistratie wordt ingezet: 33 procent bij organisaties van 1-9 medewerkers, 39 procent bij organisaties van 10-49 medewerkers, 47 procent bij 50-249 medewerkers en 49 procent bij 250+ medewerkers.

  Niet alleen kwantitatieve data zijn belangrijk voor een efficiënte personeels- en werkplanning. Ook kwalitatieve data, zoals een overzicht van vaardigheden, talenten en expertise, zorgen ervoor dat alle talenten op het juiste moment benut worden.

   Medewerkers zelf aan het stuur

   Daarnaast valt ook op dat 1 op de 3 Europese bedrijven investeert in toepassingen waarmee werknemers en managers zelf hun data kunnen invoeren en beheren. Daardoor dragen medewerkers bij aan een datagedreven personeelsplanning. Dankzij zogenaamde employee selfservice (ESS) tools is de inbreng van data niet uitsluitend een opdracht voor de HR-afdeling, maar wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid die gedragen wordt door het hele bedrijf.

   "Doordat medewerkers hun eigen uren registreren, worden de werkuren niet langer handmatig verwerkt door de HR-afdeling. Zo kan de HR-afdeling zich concentreren op de kerntaken", zeggen Christophe Genilloud & Martine Pugin, IT Manager & HR Manager bij Liebherr. 

   Gille Sebrechts, CEO bij Protime concludeert: “We zien een stijgende bewustwording bij bedrijven om consequenter en slimmer gebruik te maken van data. Met een holistische aanpak, waarbij de aandacht uitgaat naar zowel kwantitatieve data (over capaciteit) als kwalitatieve data (over vaardigheden en talenten van medewerkers), kunnen bedrijven nog meer inzetten op die optimale match tussen talenten, opdrachten en de beschikbare tijd. Ook werknemers zelf kunnen op basis hiervan bewustere keuzes maken en hun timemanagement optimaliseren. Slimme technologie leidt tot grotere efficiëntie, effectiviteit en productiviteit. Voor bedrijven loont het de moeite om na te gaan met welke tools medewerkers hun eigen data en planning kunnen beheren. ESS-toepassingen verwerken over het algemeen hun data real time waardoor er op elk moment een accuraat beeld is van de realiteit. Het aspect van self-service zorgt ervoor dat de data sneller ingevoerd worden in het systeem. Voor personeels- en werkplanning is dat cruciaal.