Nederlandse werknemers besteden de meeste tijd aan woon-werkverkeer in Europa

20 september 2018

  • Meer dan een vijfde van de Nederlandse werknemers is dagelijks ten minste 90 minuten kwijt aan woon-werkverkeer
  • Werknemers in Nederland gaan het vaakst actief op zoek naar een nieuwe baan vanwege de lange reistijd

Breda, 20 september 2018 - In 2018 is 1 op de 5 Nederlandse werknemers 90 minuten of meer onderweg van en naar het werk. Gemiddeld besteden Nederlandse werknemers 1 uur en 39 minuten per dag aan woon-werkverkeer, het langst in heel Europa, waarbij ze in totaal 27,07 km reizen. Dit gaat niet alleen ten koste van de arbeidstijd, maar kan ook een zware belasting vormen voor het privéleven. Deze resultaten komen uit de meest recente enquête die in zes Europese landen is afgenomen door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx.

 Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (59,8%) geeft aan er per dag gemiddeld minder dan een uur over te doen om van en naar het werk te gaan. Een derde van hen (30,5%) doet er per dag minder dan een halfuur over, terwijl 29,3% er tussen de 30 minuten en een uur over doet. Hoewel de Nederlanders het langste gemiddelde woon-werkverkeer hebben, is van de onderzochte landen de totale reistijd van de Britten het langst: 28,8% zegt 90 minuten of meer onderweg te zijn van en naar het werk. De werknemers in België staan met 24% tweede op de lijst met een reistijd van meer dan anderhalf uur, terwijl de Duitsers met 17,9% de minste tijd aan woon-werkverkeer besteden.  

Wat de afgelegde afstand betreft reist bijna een kwart van de Nederlandse werknemers (23,1%) elke dag gemiddeld meer dan 40 km of zelfs nog meer, terwijl 38,7% minder dan 10 km reist. De reistijd vertelt ons meer dan de woon-werkafstand, want zelfs als je maar 15 km van het werk woont, kan de reistijd sterk variëren afhankelijk van de locatie, de beschikbaarheid van openbaar vervoer en het vervoermiddel.

woon-werkverkeer

De Nederlanders worden door een lange reistijd voor woon-werkverkeer het meest beïnvloed om van baan te veranderen.

Er bestaat een verband tussen de reistijd en het werknemersverloop. Nederlandse werknemers die 90 minuten of langer per dag onderweg zijn, gaan vaker actief op zoek naar een andere werkgever, met een gemiddelde van 28%, vergeleken met slechts 11% van degenen die minder dan een halfuur aan woon-werkverkeer kwijt zijn. In Europa worden de Nederlanders het meest door een lange reistijd voor woon-werkverkeer beïnvloed om van baan te veranderen als de reistijd anderhalf uur of meer bedraagt. De werknemers in België worden het minst ontmoedigd door het reizen: slechts 8% van degenen die meer dan 90 minuten per dag aan woon-werkverkeer besteden, overweegt actief een nieuwe baan. 

Thuiswerken is een deel van de oplossing 

Een mogelijke oplossing voor lange reistijden of -afstanden is flexibel werken. In Europa heeft ongeveer een derde (30,2%) van de werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Nederland loopt voorop, waar 40,1% van de respondenten deze optie heeft. De Franse en Oostenrijkse werknemers profiteren echter het minst: respectievelijk 23,3% en 25,4% krijgt de mogelijkheid. Mensen zijn over het algemeen blij dat ze de mogelijkheid krijgen, want 47,4% van de Nederlandse werknemers staat er positief tegenover. 19,8% heeft echter geen interesse (misschien omdat ze het niet fijn vinden of dicht bij het werk wonen), terwijl 32,8% de mogelijkheid heeft, maar het in de functie praktisch onmogelijk vindt om er gebruik van te maken. Werkgevers geven echter niet iedereen de gelegenheid om flexibel te werken en voor sommige werknemers is het praktisch gezien niet mogelijk. Van degenen die deze mogelijk niet aangeboden krijgen in Nederland, vindt 13,3% dat jammer, heeft 25,8% geen interesse en geeft 60,9% aan dat het voor de functie praktisch niet mogelijk is. 

Er zijn vele redenen om flexibel te werken. Werknemers krijgen meer autonomie en ervaren minder tijdsdruk, waardoor ze privéaangelegenheden gemakkelijker kunnen coördineren. Dit is van groot belang voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en voor een grotere efficiëntie. De lange reistijd voor woon-werkverkeer en de tijd die wordt bespaard zijn twee belangrijke factoren, aangezien op afstand werken goed wordt ontvangen door werknemers met een lange reistijd.

Nederlandse werknemers zijn het best in thuiswerken.

In vergelijking met de andere Europese landen werken meer Nederlandse werknemers één dag per week thuis, namelijk 27,8%. Niet iedereen maakt echter van de gelegenheid gebruik en bijna een kwart (23,7%) van de Nederlandse werknemers maakt zelden of nooit gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken. Van de Europese werknemers die de mogelijkheid hebben om flexibel te werken, maakt 30,7% er zelden tot nooit gebruik van en 12,7% één dag of minder dan een dag per maand.

Thuiswerk

In Nederland zijn degenen die het meest profiteren van initiatieven om thuis te werken vaak ouder dan 45 jaar, waarbij 28,2% van deze leeftijdsgroep meerdere dagen per week op afstand werkt. Ondertussen werken werknemers tussen 30 en 45 jaar het vaakst (30,2%) één keer per week thuis. 

Thuiswerk

"Flexibel werken zal in ieder geval slechts beperkt bijdragen als oplossing voor de mobiliteitsproblematiek", aldus Mark Bloem bij SD Worx. "Naast werken op afstand zullen nog tal van andere acties nodig zijn om de bredere mobiliteitsproblematiek het hoofd te bieden.  Met ingang van 2019 worden de fiscale regels voor een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak. Werkgevers moeten ook nadenken over een mobiliteitsbeleid voor de medewerkers, dat zowel de bereikbaarheid als het woon-werkverkeer en de vervoersmogelijkheden van medewerkers optimaliseert."