De NOW 3.0, wat moet je weten?

Door Marleen Maas - 7 september 2020 - Leestijd: 3 Minuten

Wet- en regelgeving

Update d.d. 2 oktober 2020
Deze week is een kamerbrief gepubliceerd waaruit blijkt dat in de NOW 3.0 toch opnieuw een boete wordt opgenomen voor werkgevers. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Een werkgever die gebruikmaakt van de NOW 3.0 en een werknemer ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, moet contact opnemen met uitkeringsinstantie UWV om afspraken te maken over begeleiding van de werknemer naar ander werk. Werkgevers krijgen daarmee een inspanningsverplichting om die werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Doet een werkgever dit niet, kan dit leiden tot een korting (boete) van 5% op het totale subsidiebedrag over de aangevraagde periode.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorige week is bekend geworden dat het Kabinet de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wegens de aanhoudende invloed van het corona-virus op de samenleving en economie verlengt met negen maanden. Deze negen maanden worden onderverdeeld in drie tijdvakken van drie maanden.

De NOW 3.0 is hiermee een feit. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 2.0 al wel aangekondigd in een Kamerbrief. Zo wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW opgebouwd en worden de vergoedingspercentages juist afgebouwd. Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid voor ondernemingen om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Ook wordt de korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag in de NOW 3.0 losgelaten en zal het maximum te vergoeden loon per werknemer dalen. Deze maatregelen worden in verschillende tijdvakken geïntroduceerd. 

Om het overzicht te bewaren, hebben wij de belangrijkste wijzigingen per tijdvak voor jou in onderstaand schema uiteengezet.

Zodra er meer bekend is over de NOW 3.0, zullen wij je hierover uiteraard informeren. Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze arbeidsjuristen via taxandlegal_nl@sdworx.com of bel ze op +31 (0)76 523 1000. 

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen