Verplicht inhalen min-uren ontstaan door corona?

Door Lotte de Ceuster - 20 april 2021 - Leestijd: 2 Minuten

Arbeidsrecht

Door aanhoudende sluiting van veel bedrijven, restaurants en winkels bouwen werknemers in verschillende sectoren een berg min-uren op. Hiervan is sprake als werknemers niet het afgesproken (gemiddelde) aantal uren per maand of jaar werken. 

Hoewel werknemers niet werken, betaal jij als werkgever wel het salaris door indien werknemers niet kunnen werken door de opgelegde corona-maatregelen. Al dan niet gesteund door een NOW-subsidie. Hiertoe ben je immers verplicht omdat het risico van de sluiting door de opgelegde coronamaatregelen tot de risicosfeer van de werkgever wordt gerekend. 

Sta je als werkgever in je recht om, wanneer de manuren weer hard nodig zijn, deze min-uren alsnog te laten werken? Hierover zijn recent Kamervragen gesteld aan minister Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Uitganspunt: geen verplichting tot inhalen min-uren

De minister geeft in zijn antwoordbrief van 31 maart 2021 aan dat voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting geldt, ook als de arbeid geheel of gedeeltelijk niet is verricht. Dit houdt in principe ook in dat het niet is toegestaan om jouw werknemers in toekomstige maanden min-uren verplicht in te laten halen. Werknemers kunnen dus niet worden verplicht min-uren in te halen. 

Uitzonderingen

In beginsel, want uitzonderingen zijn mogelijk. Deze uitzonderingen moeten dan wel zijn opgenomen in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst met jouw werknemer. Te denken valt aan bijvoorbeeld de jaarurensystematiek. 

Wat nu als in de cao of de arbeidsovereenkomst geen uitzondering is afgesproken, sta je dan als werkgever met lege handen? Nee, het staat jou vrij om in overleg te treden met jouw werknemers en afspraken te maken ‘hoe om te gaan met eerdere afspraken en de aanhoudende corona-maatregelen’. Wellicht dat jouw werknemers sympathie hebben voor de situatie en graag willen bijdragen aan het voortbestaan van de onderneming, ook wanneer de NOW-subsidie is gestopt. 

Tevens is het denkbaar dat cao-partijen alsnog met een gewijzigde systematiek komen. Houdt daarom berichtgeving van de voor jou relevante cao-partijen nauwlettend in de gaten. Wordt geen oplossing gevonden dan kan een uiterst redmiddel zijn de situatie voor te leggen aan een rechter. Echter, wees je ervan bewust dat het juridisch uitgangspunt blijft dat er voor jou als werkgever een loondoorbetalingsverplichting bestaat. 

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp of wens je ondersteuning in de communicatie richting jouw werknemers over min-uren, neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.nl.

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen