1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Eigenrisicodrager vanaf 2022 aparte vcr

Eigenrisicodrager met private uitvoerder? Vanaf 2022 aparte VCR

Vanaf 1 januari 2022 is wettelijk geregeld dat de private uitvoerder (verzekeringsmaatschappij) van een eigenrisicodrager geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever voor wie de private uitvoerder de ZW- of WGA uitkeringen uitbetaalt. Omgekeerd betekent dit ook dat de eigenrisicodrager bij het betalen van het loon geen rekening hoeft te houden met de uitkering die de private uitvoerder aan de medewerkers betaalt.

  Eigenrisicodrager vanaf 2022 aparte vcr

  Wat houdt de verandering in?

  Alle klanten die eigen risicodrager zijn voor de ZW en WGA moeten een verzekering afsluiten bij een private uitvoerder. Komt een medewerker in aanmerking voor een uitkering dan gaat de private uitvoerder de uitkering betalen aan de medewerker. In verband met de VCR methode voor de werknemerspremies moet de private uitvoerder rekening houden met het loon van de medewerker dat door de werkgever betaald wordt.

  De wetgever wil dit vereenvoudigen. Het is de bedoeling dat zowel de werkgever als de verzekeringsmaatschappij apart de premies werknemersverzekeringen gaan toepassen op het loon dat zij aan de medewerker gaan uitbetalen zonder dat ze rekening hoeven te houden met elkaar met betrekking tot de berekening van de werknemerspremies.

  Geef de keuze op tijd door

  De werkgever beslist of hij gebruik wil maken van deze constructie of niet. Vóór het verstrijken van de 1e aangifteperiode van het kalenderjaar, dus vóór 28 februari, moet een besluit worden genomen. De keuze geldt dan voor het volledige kalenderjaar.

  Beslis je dat de private uitvoerder geen rekening hoeft te houden bij de berekening van de werknemerspremies met het loon dat jij als werkgever betaalt, dan geef je dat door aan de Belastingdienst. Geef daarbij tenminste de volgende zaken door:

  • Je fiscaal nummer (RSIN).
  • Waarvoor je eigenrisicodrager bent: ZW, WGA of beide.
  • Dat je de uitkering via de verzekeringsmaatschappij laat uitbetalen aan de medewerker.
  • Je besluit dat je ervoor kiest dat de private uitvoerder de eigen VRC-methode kan toepassen op de uitkering.
  • Loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de uitkeringen uitbetaalt namens je bedrijf. Voor dat subnummer geldt dan het gesplitst toepassen van VCR.