1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
Vrouw in de zetel met laptop

Internationale tewerkstelling in coronatijden: dit zijn de gevolgen

Vrouw in de zetel met laptop

Het coronavirus houdt onze economie in een wurggreep. Ook de internationale tewerkstelling raakt stilaan bevroren door deze ongeziene crisis. En dat heeft een serieuze impact, zowel voor jou als voor je werknemers. De gevolgen situeren zich voornamelijk op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak.

  1. Fiscale gevolgen

  Wie internationaal werkt, is vaak ook belastbaar in het buitenland. Maar nu die buitenlandse arbeidsprestaties tijdelijk op een laag pitje of zelfs helemaal on hold staan, verschuift mogelijk ook het belastingstelsel waaronder je werknemers vallen. Zo bestaat de kans dat hun nettosalaris plots daalt. Tenzij je hen een bepaald nettosalaris garandeert. Dan bestaat immers de kans dat de loonkosten aan werkgeverskant stijgen door de vermindering of stopzetting van prestaties in het buitenland. De belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met diverse landen dienen onverkort te worden toegepast. 

   2. Sociaalrechtelijke gevolgen

   Terwijl iemand in meerdere landen tegelijkertijd belastingplichtig kan zijn, is het in Europees verband slechts mogelijk om aan de sociale wetgeving van één land tegelijkertijd onderworpen te zijn. In welk land iemand sociaal verzekerd is, kan worden bepaald aan de hand van de voorrangsregels uit Verordening (EG) Nr. 883/2004. Indien een werknemer minimaal 25% (in sommige gevallen is 5% voldoende) in zijn woonland werkt, dan wijst de Verordening de sociale wetgeving van het woonland aan als toepasselijke wetgeving. Maar ook hier kan de coronacrisis roet in het eten gooien. Want werkt hij of zij plots meer van thuis, dan kan een ander stelsel van toepassing zijn. Alleen wil de Nederlandse overheid dergelijke wissels zoveel mogelijk vermijden. Daarom besliste de Sociale Verzekeringsbank om geen rekening te houden met deze tijdelijke situatie veroorzaakt door het coronavirus. Dit geldt indien je normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.
   Bijvoorbeeld: je Belgische salesmanager werkt 80% in Nederland en 20% in zijn thuisland. Hij is dus onderworpen aan de Nederlandse sociale zekerheid. Maar door de coronamaatregelen werkt hij nu tijdelijk bijna fulltime vanuit België. In principe switcht hij van socialezekerheidsstelsel, maar deze regel wordt dus niet toegepast. Hij blijft dus in Nederland sociaal verzekerd.

    3. Specifieke formaliteiten

    Van land tot land verschillen de coronamaatregelen. Zo moeten werknemers in sommige landen over een attest beschikken om zich nog op het grondgebied te mogen verplaatsen. Informeer je dus grondig, zodat jij en je werknemers niet voor onaangename verrassingen komen te staan. In Nederland is het advies om de komende periode niet naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Informeer ook naar de eventuele maatregelen in het bestemmingsland voor de terugreis. 

    Heb je een vraag over de impact van de coronacrisis op je internationale tewerkstelling?
    Neem een kijkje in onze corona-FAQ of stuur je vraag naar taxandlegal_nl@sdworx.com.

     Jasper van den Bergen

     Jasper van den Bergen

     Tax Consultant

     Jasper van den Bergen is in ons Tax & Legalteam werkzaam als Tax Consultant. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en is daarna werkzaam geweest bij diverse regionale accountants- en belastingadvieskantoren als belastingadviseur. Jasper heeft een focus op internationaal belastingrecht en deelt regelmatig zijn kennis in blog- en nieuwsbriefartikelen van SD Worx.