1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
Covid 19

Werknemers moeten min-uren als gevolg van corona inhalen

Covid 19

Door de sluiting van bedrijven, restaurants en winkels vanwege de opgelegde corona-maatregelen, bouwden werknemers in verschillende sectoren min-uren op. In een eerder artikel lieten wij weten dat het in beginsel niet is toegestaan om werknemers vanwege de opgelegde corona-maatregelen in toekomstige maanden min-uren verplicht in te laten halen. In beginsel, want wij gaven toen al aan: uitzonderingen zijn mogelijk. Eén van deze uitzonderingen deed zich pas voor, een rechter heeft namelijk geoordeeld dat Wibra haar werknemers min-uren mag laten inhalen. In dit artikel leggen wij graag uit waarom de rechter tot dit oordeel is gekomen.

  Situatie Wibra

  Op de arbeidsovereenkomsten van Wibra’s werknemers is de cao Retail Non-food van toepassing. In deze cao is bepaald dat Wibra met haar werknemers een flexibele inzet kan afspreken. Als flexibele inzet is afgesproken, kan Wibra binnen een bandbreedte van 35% ten opzichte van het aantal basisuren, de werknemer verplichten om wekelijks meer of minder uren te werken. Als na de in de CAO gedefinieerde periode van 12 maanden blijkt dat de werknemer per saldo méér heeft gewerkt, dan betaalt Wibra het meerdere uit aan de werknemer. Als aan het eind van die periode minder is gewerkt dan het aantal basisuren, dan komen de min-uren te vervallen. 

  Vanwege de corona-maatregelen moesten ook de winkels van Wibra sluiten. Tijdens deze periode zijn werknemers bij Wibra minder uren ingeroosterd en zijn door de werknemers dus min-uren opgebouwd. Nu de winkels van Wibra weer open zijn, verwacht Wibra dat haar werknemers op basis van de flexibele inzet deze min-uren zullen inhalen de komende maanden. 

  FNV heeft namens de werknemers de rechter verzocht om Wibra te verplichten om deze min-uren te laten vervallen. FNV stelt zich op het standpunt dat de cao in strijd is met de wet. Daarnaast stelt FNV zich op het standpunt dat Wibra niet handelt als goed werkgever door de min-uren te laten inhalen, terwijl zij een NOW-subsidie heeft ontvangen.

   Oordeel rechter

   De rechter oordeelt dat de cao niet in strijd is met de wet en dat Wibra de min-uren niet hoeft te laten vervallen. Wibra mag volgens de rechter van de werknemers verwachten dat zij de min-uren inhalen. Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemers en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden. Het gaat in dit geval slechts om 40 minuten per week in de resterende 35 weken van 2021. Dat is volgens de rechter niet onaanvaardbaar.

   Verder handelt Wibra volgens de rechter niet in strijd met het goed werkgeverschap. Volgens de rechter is de NOW-subsidie gerelateerd aan het omzetverlies van een onderneming. Ook als de werknemers wél hun basisuren zouden hebben gewerkt en er sprake was van omzetverlies, had Wibra van de NOW-regeling gebruik kunnen maken. Bovendien heeft Wibra de ontvangen subsidies volledig aangewend voor de betaling van de (basis)lonen van werknemers.

    Werknemers min-uren laten inhalen

    Wibra en mogelijk ook andere werkgevers binnen de Cao Retail Non Food die gebruik maken van de min-urenregeling kunnen werknemers – binnen de grenzen van de regeling in de cao – dus verplichten om min-uren in te halen. Dat geldt echter niet zonder meer voor werkgevers in andere branches. In de wet staat namelijk dat een werknemer die niet kan werken zijn recht op loon behoudt, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. Uit de rechtspraak volgt dat de gevolgen van corona in beginsel voor rekening en risico komen van de werkgever. In beginsel, want de Wibra-uitspraak bewijst dat uitzonderingen mogelijk zijn: deze uitzonderingen moeten dan wel zijn opgenomen in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.

    Wil je meer informatie over dit onderwerp of overweeg je om jouw werknemers ontstane min-uren in te laten halen, neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.nl.

     Jilly El Moridi

     Jilly El Moridi

     Legal Consultant

     Jilly el Moridi is sinds september 2019 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar master Arbeidsrecht aan Tilburg University aan de slag gegaan als jurist bij een accounts- en advies kantoor, waar ze ook de rol van privacy officer vervulde. Bij SD Worx voorziet Jilly haar klanten van juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en houdt ze haar adviezen graag zo praktisch mogelijk. Haar doel is dan ook het arbeidsrecht en het privacyrecht voor zowel nationale als internationale klanten zo begrijpelijk mogelijk te maken.