1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Vrouw aan telefoon

Een valse coronatest komt een werknemer duur te staan

Het vertrouwen van werknemers is nog niet eerder zo belangrijk geweest als nu. Veel werknemers werken thuis, werkzaamheden op kantoor moeten vaak in aangepaste vorm worden uitgevoerd en grote getalen werknemers vallen ziek uit. Wel zo belangrijk dus dat jij als werkgever er vanuit kan gaan dat jouw werknemers juiste informatie aanleveren.  Of het nu gaat om het aantal uren dat zij productief zijn, de feitelijke werkzaamheden die zij uitvoeren of de inlichtingen over een ziekmelding, in al deze gevallen is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Dit blijkt maar weer uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam.   

  Vrouw aan telefoon

  Wat was er aan de hand?

  Werknemer ontvangt op 6 augustus 2021 werknemer, in verband met zijn ziekmelding, een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts op 9 augustus 2021. Kort voor het gesprek laat de werknemer per e-mail weten dat hij positief is getest op corona en stuurt een coronatestbewijs mee. Op het testbewijs staat echter een andere geboortedatum dan de geboortedatum van de werknemer. Daarnaast komt het lettertype van de naam van de werknemer niet overeen met de rest van de tekst op het document. Hierdoor ontstaat er bij de werkgever twijfel over de echtheid van het testbewijs. De werkgever nodigt de werknemer uit voor een gesprek en hierin benadrukt de werknemer dat het testbewijs echt is en geeft hij verdere toelichting op de testlocatie. De werkgever neemt daarop contact op met de testlocatie en zij verklaren dat zij het testbewijs niet hebben opgesteld. Werkgever concludeert dat de werknemer hem probeert te misleiden. Hierdoor is ook duidelijk dat de werknemer de re-integratieverplichtingen niet naleeft. De werkgever besluit de werknemer op staande voet te ontslaan.

  Oordeel van de kantonrechter

  De werknemer stapt naar de kantonrechter met het verzoek het ontslag op staande voet te vernietigen en eist een billijke vergoeding. Volgens de werknemer handelt de werkgever verwijtbaar door hem op staande voet te ontslaan. Daar volgt de kantonrechter hem niet in omdat (i) voldoende is vast komen te staan dat het testbewijs is vervalst en (ii) dat door dit handelen het vertrouwen van de werkgever is geschaad. Hierdoor kan niet van de werkgever worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst in stand houdt. De kantonrechter acht hierbij ook van belang dat de werknemer is blijven volharden in zijn standpunt, ondanks de bewijsstukken van de werkgever. Het handelen van de werknemer levert volgens de kantonrechter een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

  Hoewel de werknemer ook nog stelt dat het inwinnen van informatie bij het testcentrum in strijd is met de AVG en artikel 8 EVRM (recht op respect voor privé leven) wordt hij ook daar niet in gevolgd door de kantonrechter. De werknemer heeft het testbewijs zelf aan de werkgever verstrekt. Het delen van persoonsgegeven van het testbewijs met het testcentrum acht de kantonrechter niet in strijd met de AVG, omdat er geen ander geschikter en minder verstrekkend middel was om de echtheid van het testbewijs te onderzoeken.

   Loop je zelf tegen een soortgelijk probleem aan of mocht je afvragen of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is:

   neem dan direct contact op met één van onze juristen

    Fleur van Gisbergen

    Fleur van Gisbergen

    Legal Consultant

    Fleur van Gisbergen is één van de arbeidsjuristen binnen het Tax & Legal team van SD Worx. In 2019 rondde ze haar master Arbeidsrecht af aan Tilburg University. Voordat Fleur in 2022 de overstap maakte naar SD Worx, werkte ze bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Met haar uitgebreide juridische kennis en praktische werkwijze ondersteunt Fleur werkgevers bij de meest uiteenlopende vragen en problemen op het gebied van arbeidsrecht.