1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
Man in auto door de teststraat

Coronasneltest belastingvrij vergoeden

Met ingang van 23 maart heeft het kabinet ook de laatste coronaregels afgeschaft. Het coronavirus is daarmee echter nog niet verdwenen. Werkgevers zullen zelf goed moeten nadenken hoe zij een al te hoge besmettingsgraad onder hun personeel kunnen voorkomen. Testen blijft in dat verband een goede methode. Wil je sneltesten of zelftesten vergoeden, omdat je van je medewerkers verwacht dat zij zich preventief testen voordat zij naar de werkvloer komen? Dat is natuurlijk mogelijk, maar is dit belast of onbelast?

  Man in auto door de teststraat

  Preventief testen

  Preventief testen wil zeggen dat medewerkers getest worden op corona zonder dat er een vermoeden is van een besmetting. Ook wanneer er in de omgeving van een medewerker een besmetting is, kan een sneltest of zelftest ervoor zorgen dat een eventuele besmetting van de medewerker zelf zo snel mogelijk gesignaleerd wordt, waardoor er uiteindelijk tijdens het werk minder medewerkers besmet zullen worden.

  Wel of niet belast?

  In beginsel behoort alles wat je aan je medewerkers vergoedt of verstrekt tot het loon, en is dat belast. Maar onder de juiste voorwaarden kan een corona sneltest of zelftest onbelast vergoed of verstrekt worden. Hiervoor moet de vergoeding of verstrekking door de werkgever aangewezen worden als eindheffingsloon en moet de test voldoen aan de voorwaarden van een arbovoorziening.

  Bij arbovoorzieningen gaat het om voorzieningen die voortvloeien uit voorschriften die passen binnen een arbeidsomstandighedenbeleid. Deze voorzieningen vallen onder de gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling. Hieronder kunnen bijvoorbeeld geneeskundige keuringen vallen met het oog op de zorg voor de veiligheid van de medewerker op de werkvloer. Daar is de corona sneltest of zelftest een voorbeeld van.

  Wil je een zelftest of sneltest belastingvrij kunnen vergoeden of verstrekken, dan is het in rekening brengen van een eigen bijdrage niet toegestaan.

  Wil je meer weten over de werkkostenregeling of arbovoorzieningen, stuur dan een e-mail naar taxandlegal_nl@sdworx.com of drink een digitaal kopje koffie met één van onze arbeidsjuristen of fiscalisten.